Žákovská knížka
Drobečková navigace

Úvod > > Akce MŠ

Akce MŠ


Sponzorský dar Lesy České republiky, s.p

Mateřská škola Kyselka zpracovala a podala žádost o sponzorský dar na společnost Lesy České republiky, s.p.

Finanční dar byl schválen a Lesy České republiky, s.p., darují v souladu s usnesením vlády pro poskytování sponzorských darů v oblasti školství, vědy a péče o mládež, za účelem příspěvku na vybavení moderními učebními pomůckami, obdarovanému částku -50.000,- Kč na projekt „Stavím, stavíš, stavíme“, spočívající v rozvoji polytechnické výchovy – rozvoj tvořivých schopností a dovedností dětí a enviromentální výchova dětí v MŠ.

Po zapojení do projektu Malá technická univerzita, chceme propojit a i nadále rozvíjet tvořivost dětí a propojit ji s dalšími činnostmi v mateřské škole. Hra motivuje děti k práci v kolektivu a tím napomáhá i k utváření jejich sociálních rolí.
O získání sponzorského daru byla veřejnost informována také v Kyselském zpravodaji - Listopad 2019.

2 Starší

Výlet do Karlových Varů

Na první výlet jsme se vydali v úterý 27. 9. Cestu do Karlových Varů jsme absolvovali linkovým autobusem v 8. 25 hodin z Kyselky. Prohlídku výstavy jsme měli objednanou na 9. 30hodin. Vyslechli jsme si krátký komentář a pak už o všech vystavených věcech dětem vyprávěly učitelky. Děti byly nadšené. Nejvíc na ně zapůsobil meč. Ne tak ledajaký! Kouzelný! Přesněji řečeno: katův meč, přinášející štěstí. Legenda praví: Kdo má čisté svědomí a dotkne se katova meče a něco si přeje, pak se jeho přání splní.

Po prohlídce korunovačních klenotů, následovala procházka po Karlových Varech a ochutnávka pramenů. Nechyběla karlovarská oplatka dle výběru každého dítěte.

Děti se vracely spokojené a unavené vlastním autobusem ve 12 hodin z Karlových Varů. Všichni se naučili nová slova jako je žezlo, skvorně, korunovační klenoty.


Publikováno 11. 12. 2018 8:30

Lesní škola a projekt související s přírodou.

Podařila se nám účast na projektovém vyučování v Lesní
školce ve Svatošských skalách u Karlových Varů.

Návštěva v lesní školce dne 4. 10. 2016. Přivítali nás úžasné paní lektorky a paní učitelka. Byl pro nás připraven nabitý program. Nejprve jsme se jeden druhému představili, zazpívali jsme si písničku o matce přírodě. Povídali jsme si o vodě, jak vzniká, jak se liší voda minerální od vody běžné a co všechno obsahuje.
Modelovali jsme planetu Zemi, každá vrstva měla jinou barvu, modelínu jsme vrstvili od jádra až po vnější obal. Povídali jsme si o tom, jak funguje příroda, které přírodniny se pěstují pod zemí a které nad zemí. Jak a z čeho rostou rostliny, stromy a keře. Mluvili jsme o nerostném bohatství naší Země a z keramické hlíny si vytvořili mističku, která nám pomohla pochopit pojem lom a důl. Mističku si děti po výpalu odnesou domů. Také jsme v hlíně hledali poklad.

Naprosto skvělé oblečení, které jste dětem zajistili, nám umožnilo prožít den plny zábavy a zážitků. Děti byly nadšené. Kdy se vám podaří svačit a mít vedle sebe ovečku. Paní učitelky nám připravily vytopenou místnost, ale zde jsme byli jen ráno. Pak se vše odehrálo venku. Pochvala zazněla i ze stran učitelek lesní školky. Budou se těšit na další setkání.


Publikováno 11. 12. 2018 8:29

Výlet na statek Cheb

S příchodem podzimu jsme se vydali na výlet. Celá školka se vypravila na školní statek do Chebu. Autobus jsme získali z dotace Karlovarského kraje. Je pro nás výhodné se vždy spojit s Mateřskou školou v Šemnici a získat tak více možností na výlet. Jednou vezmou oni nás a podruhé my je.

Cesta trvala hodinu a všechny děti byly statečné. Jízda rychle utekla a program mohl začít. Náš program se jmenoval „Za zvířátky na statek“. Zaměstnanci školního statku měli vše výborné připraveno. Rozdělili jsme se na dvě skupiny a poslouchali, sledovali, prohlíželi si, odpovídali na otázky a dokonce jsme měli možnost zvířata pohladit, nakrmit. Největší atrakcí bylo dojení krávy. Jednalo se umělé vemeno, ale i tak to byl pro děti zážitek. Starší děti konstatovaly, že to nejde a je štěstí, že si mohou koupit mléko v krabici J

Několikrát jsme svačili, doplňovali sílu na další zvídavé otázky. Každý si odvezl na památku pohled a šťastně jsme se vrátili do školky. Na toto místo se opět rádi vrátíme.


Publikováno 11. 12. 2018 8:27

Solná jeskyně

I v tomto školním roce, s příchodem podzimu navštěvují děti z MŠ Kyselka solnou jeskyni v Karlových Varech. Pobyt v jeskyni je dětem přínosný nejen ze zdravotních důvodů, ale odnáší si domů vždy nový zážitek. V jeskyni si hrajeme nějakou novou hru, zkoušíme divadlo a poté stavíme, vaříme ze soli dle fantazie dětí. Pobyt v solné jeskyni se stal součástí naše vzdělávacího programu. Dětem se pobyt v jeskyni velmi líbí a je součástí našeho programu v mateřské školce. Jezdíme dálkovým autobusem z Kyselky ráno v 7.45 hodin. Vozí nás velmi hodný pan řidič, který nás převeze přes parkoviště a my zdoláme o to kratší cestu do jeskyně.

Po pobytu v jeskyni se děti nasvačí, napijí, obléknou a vyrážíme na cestu z Tuhnic na dolní nádraží v Karlových Varech, odkud nám v 10.00 hodin jede autobus zpět do Kyselky.

V současné době se dostavují výsledky z návštěv v jeskyni Karibik. Děti jsou méně nemocné a my věříme, že naše cesty za zdravím jsou přínosem.


Publikováno 11. 12. 2018 8:25

„Kdo zachrání Pižďucha?“

Kyselka je ve světě. Naše školka byla pilotní školkou pro četbu pohádek z knihy „Kdo zachrání Pižďucha?“ Autor – Zuzana Onderová a Jan Onder, kterého všichni znáte z televize.

Nejednalo se o pokusy na dětech, ale ve školce jsme četli pohádky a paní učitelka Zichová, vždy napsala autorům, jak děti reagovaly, jak se pohádka líbila. Na základě naší spolupráce jsme byli u křtu knihy „Kdo zachrání Pižďucha?“ v Praze. Byli jsme velmi potěšeni a děkujeme autorům, za možnost účastnit se vzniku nové krásné knížky pro děti. Velmi si této možnosti vážíme a věříme, že se kniha objeví pod nejedním vánočním stromečkem v Kyselce J

A kdo je Pižďuch??? No to si s dětmi přečtěte v knížce. Krásné Vánoce všem.


Publikováno 11. 12. 2018 8:25

Pan Pohoda

První představení pana Pohody v novém školním roce se konalo v pondělí 5. 9. 2016. Pan Pohoda a Sonička přijeli do školky s pohádkou „O pejskovi.“ Pejsek byl zlobivý, neposlušný a nechtěl ani uklízet hračky. Když si rozmyslel, že už bude hodný pejsek, vyprávěla mu maminka pohádku o Zlatovlásce. Toto dobrodružství prožily děti s pejskem Tondou. Užili jsme si spoustu legrace a ponaučení.

Publikováno 11. 12. 2018 8:24

Náš poklad

V rámci naší již desetileté mezinárodní spolupráce jsme v úterý 13. 9. zakopávali poklad. K této činnosti v rámci enviromentální výchovy se inspirovali v práci kolegů ve švédském Katrineholmu. Nazýváme jej „Poklad“, neboli „Co příroda umí a neumí“.

Vyrobili jsme „Poklad“. Na dřevěnou desku je připevněno několik předmětů z různých materiálů- plast, textil, papír, potraviny. Vše jsme zakopali na tajném místě. Udělat do země v  suché hlíně větší díru není žádná legrace, o tom se děti přesvědčily samy, ale nakonec jsme to zvládli. Na jaře „Poklad“ vykopeme a budeme pozorovat, co příroda dokáže rozložit, co ne. Také zjistíme, s čím si příroda nedokáže poradit a co se s předměty stalo.

Pak jsme se vydali na procházku po naší obci.  Celou dobu nás doprovázeli naši kamarádi Trol Trulle a Trulsa. Jsou to maskoti naší spolupracující školky v Katrineholmu a velmi často je využíváme jako motivaci pro naši práci. Napili jsme se minerální vody u lázní, vyfotili se u pramene a v parku si užili nové herní prvky. Do školky se všichni vrátili příjemně unavení.


Publikováno 11. 12. 2018 8:24

2 Starší

Vánoční nadílka 2019

Už je to tu. Volali jsme Ježíška. Bylo to velmi těžké, ale podařilo se.  Děti s nadšením zpívaly, volaly, hledaly Ježíška.  A on přišel! Ve třídě pod rozsvíceným stromečkem na nás čekala 13. 12. 2019 velká nadílka. Děti dostaly stavebnice, panenky, auta, motorky, modelíny prostě všechno co má pod správným vánočním stromečkem být. Moc nám pomohly některé maminky, které udělaly velký úklid pokojíčků.

Největší krabice byly zakoupeny ze sponzorského daru LČR, s.p. Mateřská škola Kyselka zpracovala a podala žádost o sponzorský dar společnost Lesy České republiky, s.p.

Finanční dar byl schválen a Lesy České republiky, s.p., darovaly v souladu s usnesením vlády pro poskytování sponzorských darů v oblasti školství, vědy a péče o mládež, za účelem příspěvku na vybavení moderními učebními pomůckami, mateřské škole částku 50.000,- Kč na projekt „Stavím, stavíš, stavíme“, spočívající v rozvoji polytechnické výchovy – rozvoj tvořivých schopností a dovedností dětí a enviromentální výchova dětí v mateřských školách.

Ten byl využit na nákup polikarpovy stavebnice a obnovu již velmi starého vybavení mateřské školy. Dojde k propojení našich projektů „Stavím, stavíš, stavíme“ a Malé technické univerzity ke které jsme kompletní materiály obdrželi jako dar od Karlovarského kraje.

Rozzářené dětské oči, výbuch nadšení to všechno bylo odměnou pro učitelky za celoroční práci.