Žákovská knížka
Drobečková navigace

Úvod > > Akce MŠ

Akce MŠ


Sponzorský dar Lesy České republiky, s.p

Mateřská škola Kyselka zpracovala a podala žádost o sponzorský dar na společnost Lesy České republiky, s.p.

Finanční dar byl schválen a Lesy České republiky, s.p., darují v souladu s usnesením vlády pro poskytování sponzorských darů v oblasti školství, vědy a péče o mládež, za účelem příspěvku na vybavení moderními učebními pomůckami, obdarovanému částku -50.000,- Kč na projekt „Stavím, stavíš, stavíme“, spočívající v rozvoji polytechnické výchovy – rozvoj tvořivých schopností a dovedností dětí a enviromentální výchova dětí v MŠ.

Po zapojení do projektu Malá technická univerzita, chceme propojit a i nadále rozvíjet tvořivost dětí a propojit ji s dalšími činnostmi v mateřské škole. Hra motivuje děti k práci v kolektivu a tím napomáhá i k utváření jejich sociálních rolí.
O získání sponzorského daru byla veřejnost informována také v Kyselském zpravodaji - Listopad 2019.

Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka ve školce se obzvláště vyvedená. Děti se prvotního šoku rychle vzpamatovaly. Začaly komunikovat s čertem. Říkaly, že se ho nebojí. Byly statečné a dobrovolně lezly do pytle. Nechaly se fotit, jako důkaz své statečnosti. Mikuláš  s andělem dětem naděloval adventní kalendáře a sladkosti.

Mikulášská nadílka se nám všem velmi líbila. Všechny děti se překonaly a ukázaly svou statečnost.

Všichni jsme slíbili, že budeme hodní, budeme poslouchat a uklízet.


Publikováno 10. 12. 2018 10:39

Divadlo Matěje Kašpara v Karlových Varech

Celá školka se ve čtvrtek zúčastnila divadelního představení " Pohádka ze staré knihy" v divadle Husovka v Karlových Varech. V 9. 30hodin nás u školky vyzvedl autobus a odvezl nás k divadlu Vítězslava Nezvala v K. Varech. Odtud jsme vyšli k divadlu Husovka. Usadili se na židle a čekali na představení. divadlo bylo doplněné loutkami divadelní společnosti Matěje Kašpara, který na divadelní scéně působí mnoho let.

V průběhu pohádky jsme se poučili, jak se má zacházet s knihou. Co se stane, pokud jsme na knížky zlí a neopatrní. Jak jsou potom pohádkové postavy nešťastné a ve zničených knížkách, je všechno  popletené


Publikováno 10. 12. 2018 10:38

Tradiční vánoční pletení

V úterý odpoledne jsme se sešli na zahradě mateřské školky Kyselka a pustili se tvoření. Sešlo se nás hodně. Maminky vybavené drátem, rukavicemi a nůžkami se pustily do práce. Měli jsme krásný materiál- jedlové větve od pana Pechmana. Kterému děkujeme za pomoc při uskutečnění našeho pěkného odpoledne, plného dobré nálady a krásných výrobků.

Děti řádily na zahradě, ale některé se zapojily do práce a pomáhaly nám s pletením, vázáním, motáním.

Děti i maminky prožily krásné odpoledne, plné zážitků a příjemné pohody.

Bývalí žáčci školky se přišli podívat a hráli si ve třídě.

Ve školce byly všechny učitelky  a podílely se na pomoci a organizaci celého odpoledne.


Publikováno 10. 12. 2018 10:38

Ekologické výukové programy - Hrátky se zvířátky

Péče o naše okolí, láska k přírodě a vztah ke všemu živému a neživému okolo nás. Tyto programy nás ve školce provází. Je důležité naše děti naučit vztahu k přírodě. Naši školku navštívila paní Mgr. Dvořáková s výukovými programy. Vydali jsme s e společně do lesa. Povídali jsme si o stromech, hledali broučky- hmyz a vše si každý ukládal do speciální krabičky s lupou. Vysvětlili jsme si co vidíme a proč je vše pod lupou tak pěkně vidět. Vyzkoušeli jsme si frotáž kůry a na malířskou paletu nalepili vše zajímavé. Byli z nás malíři přírody a nepotřebovali jsme barvičky.

Děti byly zvídavé a naučili se jinou formou pozorovat les. Paní lektorka byla nadšená, co všechno víme a co známe. Stačilo se zeptat a děti sypaly názvy stromů z rukávu. Známe rozdělení stromů na jehličnaté a listnaté. Víme proč jsou listy zelené a na podzim jim zelená barva chybí. Paní učitelka byla pyšná na to co děti vědí.


Publikováno 10. 12. 2018 10:37

Strašidelný rej

V průběhu období strašidel to ve školce žije. Dnes, tedy ve čtvrtek jsme připravili pro děti strašidelný maškarní rej. Přešli kostlivci, upíři, čarodějnice, dýně byly mezi námi a nechyběla černá kočka. Soutěžili jsme, tancovali. Děti byly spokojené, zpocené a stále v pohybu. Vyzkoušeli jsme si provlékání obručí a naši šikovnost. Není nic jednoduchého spolupracovat ve skupině, něco si podávat a ještě se dalším kamarádem držet za ruce.

Abychom si odpočinuli napekla paní učitelka Eliášová a paní učitelka Zichová koláčky. Do připravených koláčků jsme napíchali námi vyrobené netopýry. Při stříhání papíru a namotávání drátku si každý odpočinul. Zbylé koláče děti snědly, zapily čajem a mohlo se začít řádit nanovo.

Musíme pochválit spolupráci s rodiči. Maminky, někde i tatínkové vzorně připravili masky a dětské úsměvy byly odměnou pro rodiče i pro paní učitelky.


Publikováno 10. 12. 2018 10:36

Výlet do statku v Boru

Vypravili jsme se na výlet do statku v Boru, kde nás čekalo spousta zážitků. Hned po příjezdu nás pozdravil a přivítal pan Matějů. Přenechal celou naši skupinu paní zootechničce, která s námi prošla celý statek. Nejprve nám ukázala telátka. Pohladili a prohlédli jsme si je v krásném a čistém teletníku. Na vlastní oči jsme viděli velikost zvířat, mohli si sáhnout na jejich hebkou srst. Telátka vyplazovala krásné čisté jazýčky. Děti byly z telat nadšené.

Následovala prohlídka u březích krav. Byli jsme svědkem otelení krávy a příchodu nového telátka na svět. To byl velký  a nečekaný zážitek. Viděli jsme býky, jalovice a krávy které se chovají na mléko. Přišly i otázky "Proč, nač, co je to?" Všichni jsme odpovídali, vysvětlovali.

V prodejně na nás čekalo překvapení v podobě mléčného koktejlu. Děti jej ochutnaly a dá se říci, že si pochutnaly.


Publikováno 10. 12. 2018 10:35

Dlabání dýní a stašidelný den

Přišel krásný slunečný den a s ním období strašidel dlabání dýní. Sešli jsme se s rodiči a dětmi na zahradě školky. K naší velké radosti se nás bylo opravdu hodně. Dětí a maminek byla plná zahrada. Dostavili se i naši bývalí žáčci.

Společně jsme vyráběli pavouky a zdobili jimi pavučiny z vlny uvázané na zahradě. Náš hlavní program však bylo vydlabání dýní. Společnými silami jsme vyřezali a připravili strašidelné dýně na naše zahrady a balkony.

Naše odpolední setkání se protáhlo až do pozdních hodin a domů jsme šli až se setměním.


Publikováno 10. 12. 2018 10:35

Výlet do K. Varů a návštěva knihovny

V úterý 15. 10. 2013 byla školka odpojena od elektřiny. Vydali jsme se na výlet do K. Varů. Navštívili jsme solnou jeskyni a knihovnu v Karlových Varech Drahovicích.

Solnou jeskyni známe. Zahráli jsme si hry o podzimních houbách a na ptáčky. Ze solné jeskyně jsme se městskou dopravou dopravili do Drahovic. V knihovně nás čekali s povídáním o knížkách. Paní knihovnice nám předčítala ukázku z knihy. Povídala o knížkách a také jsme si knihy prohlíželi. Nejvíce se nám líbili pohádky s Krtečkem, O mašince Tomáškovi a knihy o zvířátkách.

Paní knihovnice nás pozvala na další návštěvu. Budeme se těšit a knihám se ve školce budeme věnovat dále s naší paní učitelkou.


Publikováno 10. 12. 2018 10:34


Vánoční nadílka 2019

Už je to tu. Volali jsme Ježíška. Bylo to velmi těžké, ale podařilo se.  Děti s nadšením zpívaly, volaly, hledaly Ježíška.  A on přišel! Ve třídě pod rozsvíceným stromečkem na nás čekala 13. 12. 2019 velká nadílka. Děti dostaly stavebnice, panenky, auta, motorky, modelíny prostě všechno co má pod správným vánočním stromečkem být. Moc nám pomohly některé maminky, které udělaly velký úklid pokojíčků.

Největší krabice byly zakoupeny ze sponzorského daru LČR, s.p. Mateřská škola Kyselka zpracovala a podala žádost o sponzorský dar společnost Lesy České republiky, s.p.

Finanční dar byl schválen a Lesy České republiky, s.p., darovaly v souladu s usnesením vlády pro poskytování sponzorských darů v oblasti školství, vědy a péče o mládež, za účelem příspěvku na vybavení moderními učebními pomůckami, mateřské škole částku 50.000,- Kč na projekt „Stavím, stavíš, stavíme“, spočívající v rozvoji polytechnické výchovy – rozvoj tvořivých schopností a dovedností dětí a enviromentální výchova dětí v mateřských školách.

Ten byl využit na nákup polikarpovy stavebnice a obnovu již velmi starého vybavení mateřské školy. Dojde k propojení našich projektů „Stavím, stavíš, stavíme“ a Malé technické univerzity ke které jsme kompletní materiály obdrželi jako dar od Karlovarského kraje.

Rozzářené dětské oči, výbuch nadšení to všechno bylo odměnou pro učitelky za celoroční práci.