Žákovská knížka
Drobečková navigace

Úvod > > Akce MŠ

Akce MŠ


Sponzorský dar Lesy České republiky, s.p

Mateřská škola Kyselka zpracovala a podala žádost o sponzorský dar na společnost Lesy České republiky, s.p.

Finanční dar byl schválen a Lesy České republiky, s.p., darují v souladu s usnesením vlády pro poskytování sponzorských darů v oblasti školství, vědy a péče o mládež, za účelem příspěvku na vybavení moderními učebními pomůckami, obdarovanému částku -50.000,- Kč na projekt „Stavím, stavíš, stavíme“, spočívající v rozvoji polytechnické výchovy – rozvoj tvořivých schopností a dovedností dětí a enviromentální výchova dětí v MŠ.

Po zapojení do projektu Malá technická univerzita, chceme propojit a i nadále rozvíjet tvořivost dětí a propojit ji s dalšími činnostmi v mateřské škole. Hra motivuje děti k práci v kolektivu a tím napomáhá i k utváření jejich sociálních rolí.
O získání sponzorského daru byla veřejnost informována také v Kyselském zpravodaji - Listopad 2019.

Novější 1 3

Vycházka ke kapličkám

Na začátku školního roku se vždy vydáváme na prohlídku a návštěvu okolí MŠ. V letošním školním roce jsme se dne 6. 9. vydali na výlet ke kapličkám v Kyselce.

Cestou jsme si ukazovali zajímavosti přírody. Ukázali jsme si jehličnaté stromy, jejich šišky a kůru na stromech. Vysvětlili jsme si rozdíl mezi bukem a dubem, několikrát jsme si řekli názvy jejich plodů. Také jsme našli lišejníky, mechy, šípky, na pařezu jsme počítali léta stromů.

Výlet byl velmi poučný nejen pro děti, které se dozvěděli mnoho nového, ale i pro pedagogy. Zjistili jsme o čem si musíme s dětmi ještě více povídat. Je nutné, s dětmi chodit co nejvíce do přírody a okolí místa kde žijeme, aby děti poznali blíže své rodiště.


Publikováno 7. 12. 2018 20:38

Návštěva prezidenta Václava Klause v Kyselce

Dne 13. 9. 2011 se uskutečnila návštěva prezidenta ČR v Kyselce. Nejprve jsme si ve školce ukázali fotografii pana prezidenta a obrázek Hradčan. Popovídali jsme si o tom, kdo je pan prezident, co dělá, kde bydlí. Jaké je hlavní město ČR.

Návštěva se měla konat v 11.10 hodin u bývalých lázní v Kyselce. Šli jsme ve dvojicích do parku, cestou jsme pozorovali bezpečnostní agenturu a policii ČR řídící dopravu a dohlížející na bezpečnost. Počkali jsme na pana prezidenta, podívali jsme se na jeho příjezd a přivítání v obci. Po podepsání kroniky obce Kyselka jsme se vydali zpět do MŠ.

Odpoledne jsme si z kostek postavili Hradčany a řekli jsme si co nás dnes zaujalo a co bylo zajímavé.


Publikováno 7. 12. 2018 20:37

Poklad 21. 9. 2011

Dle nápadu naší spolupracující švédské školky jsme opět zakopávali poklad. Řekli jsme si, co s předměty v zemi za rok asi stane. Proč je nutné třídit odpad a jak se třídí.

Teď se zvědavostí budeme čekat, co příroda s naším pokladem za rok provede.


Publikováno 7. 12. 2018 20:36

Solná jeskyně

Naše mateřská škola jezdí v tomto školním roce opět do solné jeskyně Flyppa. Dětem se pobyt v jeskyni velmi líbí a je přínosem pro jejich zdraví.

V jeskyni nás vždy čeká Solánek a Solenka - loutky, které si s námi hrají. Dne 18.10. na nás také čekal kouzelník. Pomáhali jsme Honzovi vysvobodit princeznu.

Těšíme se na další návštěvu 26. 10.


Publikováno 7. 12. 2018 20:35

Kočkování s Vendolínou

Dne 19. 10. nás ve školce navštívila kočka Vendolína. Hrála nám divadlo, tančila a naučila nás spoustu nového o životě koček. Fotografie ve fotogalerii.


Publikováno 7. 12. 2018 20:34

Halloween 2011

Společné odpoledne s rodiči proběhlo ve školce v Kyselce 25. 10. 2011. Sešli jsme se po 16 hodin na zahradě MŠ Kyselka. Přišla velká část rodičů s dětmi. Dorazili i babičky a kamarádi, kteří už školku opustili a nastoupili do školy. Měli jsme velikou radost, že si cestu do své staré školky našli i ti, kteří jsou už školou povinní. Nejprve jsme si vyráběli netopýry z napečených báboviček. Připevnili jsme jim křídla, ouška, oči a čumáčky. Někdo si svého netopýra snědl, jiný si ho nesl domů.Vydlabali jsme 15 dýní. Některé zůstaly u mateřské školy na ozdobu a vždy ráno nám budou svítit na cestu do školky.

Opékali jsme buřty a užili si krásné odpoledne s rodiči v naší školičce. Domů jsme se vraceli příjemně unaveni, plni nových zážitků až v 18.30 hodin po setmění.


Publikováno 7. 12. 2018 20:33

Strašidelný Halloween

Dnes byla naše školka plná strašidel, duchů, čarodějnic, dýní a dalších různých masek.

Všichni jsme počítali druhy masek, určovali jejich názvy v angličtině.

Hráli jsme různé hry a soutěže a moc jsme se pobavili.Tancovali jsme a naše masky jsme ukazovali všem kamarádům.Užili jsme si zábavy, hudby, tance i soutěžení. Moc se nám tento den povedl.


Publikováno 7. 12. 2018 20:32

Mikuláš ve školce

Jako každý rok i letos přišel do školky Mikuláš s čertem. Anděl měl moc práce, tak nedorazil. Přesvědčili jsme čerta, že jsou všechny děti hodné. Každý zarecitoval básničku, nebo zazpíval písničku. Nadílka se neobešla bez slziček a strachu. Většina dětí však byla statečná a neuronila ani slzičku. Každý dostal balíček sladkostí a adventní kalendář.

Kdo ve školce nebyl, dostane nadílku dodatečně. Náš čert s Mikulášem jsou hodní a myslí i na nemocné děti.


Publikováno 7. 12. 2018 20:31

Reflexní vestičky pro MŠ

Oslovili jsme mluvčí policie ČR Karlovy Vary. Zda je možné získat větší množství reflexních vestiček pro děti MŠ. Také jsme se ptali vedení MŠ Karlovy Vary zda nemají přebytek reflexních vestiček. Bohužel jsme byli neúspěšní. Díky našemu dotazu, nám přeposlala paní ředitelka 1. MŠ Karlovy Vary Mgr. Zdena Tichá dotaz od BESIP zda mají některé školky v K. Varech zájem o reflexní vesty. Přes Magistrát města Karlovy Vary jsme získali kontakt přímo na pracovníka BESIP pana Brože a podařilo se nám dostat 40 reflexních vest pro naši MŠ Kyselka. Každé dítě tedy na vycházce bude mít svou reflexní vestu a zvýší se tak naše bezpečnost při pohybu na komunikaci.


Publikováno 7. 12. 2018 20:30

Vánoční besídka pro důchodce

Dne 9. 12. 2011 se v restauraci Na Špici konala tradiční vánoční besídka pro důchodce. V krásně vytopeném a vánočně vyzdobeném sále nás čekalo představení pro babičky a dědečky našich dětí.Připravili jsme si pohádku O Sněhurce, zpívali a hráli jsme s nadšením. Zahráli jsme na flétny několik písniček a zazpívali koledy. Naši nervozitu, vystřídal krásný pocit z toho, že si všichni naše představení užívají a mají radost z našich dovedností.

Ještě jednou přejeme všem krásné vánoční svátky a do roku 2012 hlavně zdraví.


Publikováno 7. 12. 2018 20:29

Novější 1 3

Vánoční nadílka 2019

Už je to tu. Volali jsme Ježíška. Bylo to velmi těžké, ale podařilo se.  Děti s nadšením zpívaly, volaly, hledaly Ježíška.  A on přišel! Ve třídě pod rozsvíceným stromečkem na nás čekala 13. 12. 2019 velká nadílka. Děti dostaly stavebnice, panenky, auta, motorky, modelíny prostě všechno co má pod správným vánočním stromečkem být. Moc nám pomohly některé maminky, které udělaly velký úklid pokojíčků.

Největší krabice byly zakoupeny ze sponzorského daru LČR, s.p. Mateřská škola Kyselka zpracovala a podala žádost o sponzorský dar společnost Lesy České republiky, s.p.

Finanční dar byl schválen a Lesy České republiky, s.p., darovaly v souladu s usnesením vlády pro poskytování sponzorských darů v oblasti školství, vědy a péče o mládež, za účelem příspěvku na vybavení moderními učebními pomůckami, mateřské škole částku 50.000,- Kč na projekt „Stavím, stavíš, stavíme“, spočívající v rozvoji polytechnické výchovy – rozvoj tvořivých schopností a dovedností dětí a enviromentální výchova dětí v mateřských školách.

Ten byl využit na nákup polikarpovy stavebnice a obnovu již velmi starého vybavení mateřské školy. Dojde k propojení našich projektů „Stavím, stavíš, stavíme“ a Malé technické univerzity ke které jsme kompletní materiály obdrželi jako dar od Karlovarského kraje.

Rozzářené dětské oči, výbuch nadšení to všechno bylo odměnou pro učitelky za celoroční práci.