Žákovská knížka
Drobečková navigace

Úvod > > Akce MŠ

Akce MŠ


Sponzorský dar Lesy České republiky, s.p

Mateřská škola Kyselka zpracovala a podala žádost o sponzorský dar na společnost Lesy České republiky, s.p.

Finanční dar byl schválen a Lesy České republiky, s.p., darují v souladu s usnesením vlády pro poskytování sponzorských darů v oblasti školství, vědy a péče o mládež, za účelem příspěvku na vybavení moderními učebními pomůckami, obdarovanému částku -50.000,- Kč na projekt „Stavím, stavíš, stavíme“, spočívající v rozvoji polytechnické výchovy – rozvoj tvořivých schopností a dovedností dětí a enviromentální výchova dětí v MŠ.

Po zapojení do projektu Malá technická univerzita, chceme propojit a i nadále rozvíjet tvořivost dětí a propojit ji s dalšími činnostmi v mateřské škole. Hra motivuje děti k práci v kolektivu a tím napomáhá i k utváření jejich sociálních rolí.
O získání sponzorského daru byla veřejnost informována také v Kyselském zpravodaji - Listopad 2019.

Novější 1 3

Pasování na školáky

V sobotu 27. 6. dopoledneproběhlo v Mateřské škole Kyselka rozloučení s předškoláky. Nejprve se děti a jejich rodiče dostavili na OÚ v Kyselce, kde se s dětmi rozloučili paní učitelky MŠ Kyselka- Pramínek a za OÚ Kyselka starosta AlešLabík. Děti dostaly malé dárečky od OÚ a od MŠ knihu s věnováním. Rozloučení proběhlo v obřadní síni ve slavnostní atmosféře. Letošní loučení na obecním úřadě bylo velmi dojemné. Nechyběly slzy dojetí,ale i šťastné úsměvy ve tvářích dětí i dospělých.

Po té následovalo pasování na školáky, o které se postarali rytíři Zlatého grálu z Tachova. Děti prošly bránou utvořenou rytíři se zvednutými meči . Všechny děti obdržely pasovací glejt, na ramena šerpu, tím se z malého předškoláka stal školák. Popasování následoval rytířský souboj a fotografování.

Na zahradě MŠ bylo připraveno občerstvení, o které se postarali rodiče budoucích prvňáčků. Na děti čekal nádherný dort s tvářičkami všech školáků. O toto překvapení nejen pro děti, ale i pro učitelky MŠ se postarala maminka Lukáška Matušky, za což jí velmi děkujeme. Nyní již na školáky čeká poslední týden ve školce a věříme, že bude následovat šťastný vstup do základní školy.


Publikováno 11. 12. 2018 8:13

Výlet do Krásna

Jako každý rok, jsme se vydali na výlet za panem Pohodou. Sluníčko se snažilo ukázat, nepršelo, dá se říci, že bylo ideální počasí na výletování. Autobus přijel včas. V 8 hodin jsme vyjeli  pro děti do MŠ v Šemnici. Cesta rychle utekla a my přijeli do Krásna do hornického muzea. Děti si prohlédly mašinky, auta, řídící stanici. Vše jsme si mohli vyzkoušet. Obrovský úspěch sklidila jízda mašinkou, hry ve vojenském autě i velká lokomotiva.

Divadlo bylo veselé, děti se dobře bavily. Odehrávalo se u rybníka, kde žabák dělal neplechu.  Vodník byl nešťastný, ale vše dobře skončilo.

Celkem bylo na výletě z naší školky 41. Jeli všichni zájemci, i ti nejmenší. Prostě všichni, každý, kdo přišel. Ze třídy Žabiček chyběl jen Roman, který je nemocný, ale příště si vše vynahradí.


Publikováno 11. 12. 2018 8:13

Výlet na Kozodoj

9. 6.2015 jsme se vypravili na ekofarmu Kozodoj. Jelo celkem 39 dětí ze školky a 4x dozor.

Ekofarmu jsme již navštívili v minulých letech. Věděli jsme, že nás na začátku čeká pěkná procházka podél řeky Rolavy. Cestou jsme sledovali a prohlíželi si naučné tabule. Dozvěděli jsme se, jaká zvířata v těchto místech ve volné přírodě žijí, jaké rostliny zde rostou.

Na ekofarmě nás pěkně přivítali. Dozvěděli jsme se, co smíme a nesmíme, na co si máme dávat pozor. Rozdělili jsme se na dvě skupiny a vydali se na prohlídku. Při prohlídce zvířat nás celou dobu provázeli chovatelé a vyprávěli nám o zvířátkách, která na farmě žijí. Viděli jsme oslíky, koně, krávu, ovečky, kozy. Prohlédli jsme si krocana, slepice, kachny, králíky. Mohli jsme si pohladit prase, kozy, oslíka a další zvířátka. Na farmě přibylo velké množství příležitostí poznat něco nového. Nejvíce děti zaujal kocourek Dareba, který si z tašky samostatně vybral svačinu a zmizel.


Publikováno 11. 12. 2018 8:12

Oslava MDD

Oslavy dne dětí probíhali ve školce několik dní. Největší  sláva se konala v úterý 2. 6. Přišel nám dopis od skřítka Trolla ze Švédska. Děti musely plnit úkoly, aby získaly svůj poklad. Zpívalo se, hádalo, popisovalo, hledali jsme písmenka, poznávali zvířátka a to nás dovedlo na konec naší cesty. Zde na nás čekala malá část pokladu. Děti si vylízaly lízátka, opekly buřtíky, zahrály si hry a zase jsme se vydali zpět do školky.

Na zahradě školky čekal obrovský poklad. Všichni dostalisladkosti, bublifuky a bločky. Den dětí skončil, ale v naší školce se majíděti krásně každý den i bez bublifuků.


Publikováno 11. 12. 2018 8:12

Poznáváme Kyselku

V rámci našeho projektu cestování jsme také navštívili všechny pamětihodnosti v Kyselce.

Děti byly nadšené Kyselkou. Při výstupu ke kapličce děti běžely s radostí  a několika při pohledu z kopce vyběhlo z úst: " To je ale  výhled..." děti byly velmi překvapené. Při sestupu si někteří dokazovali svou statečnost a spouštěli se z kopce dolů. Kdo se bál, obešel příkrou stráň okolo. Napili jsme se minerálky, prohlédli si sochu Mattoniho a kolem zámečku jsme se vydali ke kapličce vojenských lesů. Cestou jsme si nasbírali dřevo, na kterém jsme si opekli chléb.


Publikováno 11. 12. 2018 8:11

Čarodějnice

Celý týden před stavěním májky nás ve školce provázely čarodějnice. Dělali jsme pokusy, výbuchy, šahali jsme do lektvarů od čarodějnice a snažili se překonat svůj strach. Vyrobili jsme si čarodějnice z papíru, z brambory a také jsme se naučili písničky a říkadla.

Ve středu jsme si v lese uřízli břízu a ve čtvrtek ji společně ozdobili a postavili u školky. Opekli jsme buřty a vlastnoručně vyrobené čarodějnice jsme spálili.


Publikováno 11. 12. 2018 8:11

Krejčík Honza

Zase po roce za námi přijel do kina krejčík Honza. Nezapomněl s sebou přivézt svého kamaráda- zavírací špendlík a také jej doprovázel pošťák.  Krejčík Honza nás učil správnému chování. Důvodem bylo neslušné chování špendlíku. Krejčík Honza se za pomoci dětí, snažil špendlík naučit slušnému chování. Představení bylo provázeno písničkami. Děti se zapojily a s nadšením pomáhaly krejčíkovi s nápravou jeho kamaráda.


Publikováno 11. 12. 2018 8:10

Divadlo pana Pohody

Závěrečné vystoupení tohoto roku se konalo za přítomnosti našich švédských kolegyň. Paní učitelka Lena si zahrála myšku. Neumí česky, ale svou roli zvládla na výbornou. Děti byly spokojené a s úsměvem na tváři vnímaly vtipy pana Pohody. Již se také blíží závěrečný výlet na divadlo pana Pohody spojený s výtvarnou dílnou, čeká nás jízda mašinkou v Krásnu.


Publikováno 11. 12. 2018 8:10

Švédské velikonoce ve školce

Oslava velikonočních svátků ve školce byla veliká. Podle knihy Děti z Bullerbynu jsme si udělali oslavu.
Trošku jsme si oslavu přizpůsobili našim možnostem. Děti si navlékly masky
čarodějnic, přidaly se paní učitelky a začala oslava. Přečetli jsme si kapitolu
o Velikonocích v Bullerbynu. Zatančili jsme si taneček, zasoutěžili a
chystali jsme se za velikonočním zajíčkem. Jenže ouha. Venku sněžilo, pršelo,
foukal vítr. Prostě to na velikonoce nevypadalo. Dostali jsme dopis od zajíčka.
Prý přijde,  až nám vyrostou nějaké kytičky. Vše bylo paní učitelkou připravené. Každý si nasypal hlínu do svého
kelímku. Přisypali jsme semínka a pak již zbývalo vše doma zalívat.

Velikonočního zajíčka půjdeme hledat hned v úterý po velikonocích.


Publikováno 11. 12. 2018 8:09

Hledání velikonočního zajíčka

Dnes 7.4.  jsme se konečně vydali po stopách velikonočního zajíčka. Zajíček běžel ráno kolem školky, vracel se domů z koledy. Měl však roztržený košík a padaly mu z něho dobroty. Zastavil se v sadu u oveček, chtěl je posbírat, ale ne a ne je najít. Šli jsme po jeho stopách a našli dobroty. To bylo radosti. Cestou jsme říkali básničky a připomínali sisymboly Velikonoc.

Za odměnu jsme si zamlsali bonbonky a každý si domů odnesl čokoládového zajíce.


Publikováno 11. 12. 2018 8:08

Novější 1 3

Vánoční nadílka 2019

Už je to tu. Volali jsme Ježíška. Bylo to velmi těžké, ale podařilo se.  Děti s nadšením zpívaly, volaly, hledaly Ježíška.  A on přišel! Ve třídě pod rozsvíceným stromečkem na nás čekala 13. 12. 2019 velká nadílka. Děti dostaly stavebnice, panenky, auta, motorky, modelíny prostě všechno co má pod správným vánočním stromečkem být. Moc nám pomohly některé maminky, které udělaly velký úklid pokojíčků.

Největší krabice byly zakoupeny ze sponzorského daru LČR, s.p. Mateřská škola Kyselka zpracovala a podala žádost o sponzorský dar společnost Lesy České republiky, s.p.

Finanční dar byl schválen a Lesy České republiky, s.p., darovaly v souladu s usnesením vlády pro poskytování sponzorských darů v oblasti školství, vědy a péče o mládež, za účelem příspěvku na vybavení moderními učebními pomůckami, mateřské škole částku 50.000,- Kč na projekt „Stavím, stavíš, stavíme“, spočívající v rozvoji polytechnické výchovy – rozvoj tvořivých schopností a dovedností dětí a enviromentální výchova dětí v mateřských školách.

Ten byl využit na nákup polikarpovy stavebnice a obnovu již velmi starého vybavení mateřské školy. Dojde k propojení našich projektů „Stavím, stavíš, stavíme“ a Malé technické univerzity ke které jsme kompletní materiály obdrželi jako dar od Karlovarského kraje.

Rozzářené dětské oči, výbuch nadšení to všechno bylo odměnou pro učitelky za celoroční práci.