Žákovská knížka
Drobečková navigace

Úvod > > Akce MŠ

Akce MŠ


Sponzorský dar Lesy České republiky, s.p

Mateřská škola Kyselka zpracovala a podala žádost o sponzorský dar na společnost Lesy České republiky, s.p.

Finanční dar byl schválen a Lesy České republiky, s.p., darují v souladu s usnesením vlády pro poskytování sponzorských darů v oblasti školství, vědy a péče o mládež, za účelem příspěvku na vybavení moderními učebními pomůckami, obdarovanému částku -50.000,- Kč na projekt „Stavím, stavíš, stavíme“, spočívající v rozvoji polytechnické výchovy – rozvoj tvořivých schopností a dovedností dětí a enviromentální výchova dětí v MŠ.

Po zapojení do projektu Malá technická univerzita, chceme propojit a i nadále rozvíjet tvořivost dětí a propojit ji s dalšími činnostmi v mateřské škole. Hra motivuje děti k práci v kolektivu a tím napomáhá i k utváření jejich sociálních rolí.
O získání sponzorského daru byla veřejnost informována také v Kyselském zpravodaji - Listopad 2019.

Novější 1

MDD

Oslava MDD se v letošním roce konala jinak než v předchozích letech. Vždy jsme chodili na stopovanou. Máme však ve školce mnoho malých dětí, tak byla oslava pojata jinak. Jednalo se nám o částečně propojení všech dětí v tento den. Každá třída měla připravené jiné herní prvky. Větší děti ve třídě Žabiček, nejprve plnily orientační hru s vyhledáváním obrázků. 

Třída Rybiček, plnily různé úkoly a zároveň se dozvěděly i něco nového. Nejprve jsme  třídili poztrácená PET víčka do kyblíků podle barvy, dále stavěli sopku z písku a pozorovali, jak se písek sype z vrcholku dolů. Nechyběl ani slalom, který byl ztížen kolečkem s vodou. Úkolem dětí bylo dovést vodu tam i zpět, aby neukápla ani kapka ven. Také jsme sledovali, jaké předměty plavou na vodě a jaké se naopak potopí. Vše završila diskotéka na trávníku a zasloužená odměna.


Publikováno 11. 12. 2018 8:43

Oslava dne MDD

Proč slavit MDD pouze 1. června? V naší školce se slavilo i dnes. Děti nadšeně přivítaly sponzorsky dar sourozenců Martina Švejdara a Zdeňka Švejdara ze Sedlečka. Skákací hrad do školky na celé dopoledne jako dárek pro děti. Moc děkujeme za půjčení, postavení hradu. Děti byly nadšené.

Také k nám dorazili koníci s p. Kubínovou a p. Šiplovou. Moc děkujeme za svezení dětí. Možnost si koně pohladit a sedět na něm, je pro každé dítě obrovský zážitek.

Každý den přichází do školky průměrně 40 dětí z naší vesnice i okolí. Děti chodí do školky rády, málo kdy někdo zapláče. Spíše ti nejmenší, když si zvykají. V květnu nám přišli další kamarádi a pláč jsme neslyšeli. Všichni zvládli první dny ve školce bez obtíží. To nám dělá opravdu radost. Také nás těší pochvala od rodičů a nadšené oči dětí.


Publikováno 11. 12. 2018 8:42

Den Země

Letošní svátek DNE ZEMĚ jsme pojali trochu netradičně. Připravili jsme pro děti týden živlů. Probírali jsme, jak jsou všechny živly důležité, ale i nebezpečné pro naši Zemi. V průběhu svátečního rána jsme si prohlíželi knihy, obrázky Země a přírody, abychom mohli venku nasbírat vše potřebné (trávu, písek a vodu v podobě modrého krepového papíru) a nalepili to do kruhu, který po vyplnění znázorňuje naši Zemi.

Děti se v průběhu týdne dozvěděly spoustu nových důležitých informací. Jeli do Světa záchranářů, hráli si vodou a vzduchem na pátek na svátek Dne Země, jsme vše prožívali ještě jednou přímo venku. Propojili jsme obě třídy, velcí pracovali s těmi nejmenšími. Učili se pomoci jeden druhému, tak důležité věci pro šťastný život na Zemi.


Publikováno 11. 12. 2018 8:41

Dne 20. 4. 2016 se třída žabiček vydala do Světa záchranářů. Na program „ Svět ohně.“

Autobusem, který byl uhrazen z dotace Karlovarského kraje, jsme se vydali do Karlových Varů. Kde jsme se nasvačili, seznámili se s našimi průvodci- hasiči.

Dozvěděli jsme se, jak máme v centru chovat a na co máme dávat pozor. Přišlo rozdělení do dvou skupin.  První skupina se ocitla v jedné hasičské stanici a druhá v domečku, kde jsme navštívili jeskyni, dozvěděli se, kdy je oheň pomocník a kdy již špatný pán. Následoval simulovaný požár. Všude byl zápach, ale děti vše zvládly a postupovaly správně, při své záchraně.

Vyzkoušeli jsme si jaká je reakce dětí na nečekanou stresovou událost. To bylo velmi poučné i pro paní učitelku. Následovalo rozloučení a těšení na příště. To již však bude většina účastníků v ZŠ. Takže pojedou pod vedením někoho jiného na jiný program. Naše školka musí objednat další termín na rok 2018.

Po návratu byly děti plné zážitků, šťastné, i unavené.

Přesně jak se píše na stránkách www.svetzachranaru.cz „ Buďte si jistí, že toto Vaše děti ještě nezažily. Profesionální hasiči v roli lektorů zavedou děti do světa ohně a práce hasičů. Rizika požárů včetně správného chování při požáru. Volání na tísňovou linku. To je jen minimum toho, co účastníci tohoto programu zažijí.


Publikováno 11. 12. 2018 8:40

Školka v přírodě Mariánská 2017 - Zhodnocení programu

Termín školky v přírodě byl 30. 1. – 3. 2. 2017.

Programu se účastnilo 15 dětí MŠ Kyselka. Dozorem byla pověřena Blanka Zichová a Kateřina Eliášová, která byla i zdravotníkem.

Jednalo se již o desátý výjezd na horskou chatu Lesanka.

Zákonní zástupci před odjezdem odevzdali potvrzení o bezinfekčnosti a zdravotním stavu dítěte.

Všechny děti byly poučeny o bezpečnosti a byly ubytovány dle svých přání.

Objekt je plně vyhovující pro pořádání ozdravných pobytů dětí.

Pitný režim byl zajištěn po celou dobu pobytu, formou neslazených čajů. Stravování bylo na velmi dobré úrovni a skladba jídelníčku byla konzultována předem s pedagogickým dozorem.

Objekt se nachází blízko lesa a jsou zde vhodné podmínky pro zimní vyžití dětí MŠ.

Organizace dne i rozpis služeb byl konzultován a schválen vedoucí učitelkou.

V průběhu týdne onemocněla jedna dívka, kterou si rodiče následně odvezli.

Režim dne odpovídal psychohygienickým zásadám, věku dětí, vymezoval dobu pro osobní hygienu, odpočinek (odpolední klid) stravování, i relaxaci.

Celková úroveň podmínek a průběhu výchovně vzdělávacích a relaxačních činností ve škole v přírodě hodnotím na výbornou. Organizace pobytu byla promyšlená, odpovídala možnostem a věkovým zvláštnostem dětí.

Byla dostatečně zajištěna bezpečnost dětí. Připravenost výchovně vzdělávacích činností byla na velmi vysoké úrovni.

Cíl školky v přírodě

  • odpoutání se od rodičů, rozvoj sebeobsluhy a samostatnosti
  • rozšíření poznatků o literárních postavách a tradicích jiných zemí

Pondělí

Společný odjezd od školky proběhl bez komplikací. Všichni s úsměvem nastoupili a zamávali rodičům. Na všetečné otázky, kde jsou ty hory, jsme s úsměvem odpovídali:" Na kopci. Úplně nahoře." Děti se velmi těšily na své první velké dobrodružství.

Po příjezdu jsme nanosili všechny věci do chaty. Děti se rozdělily na pokoje a začalo vybalování.

Bydlí dle svého přání: Sabinka, Verunka, Adélka a Kája. Na dalším pokoji Šárka, Adélka, Anička. Kluci: Filip, Denis, Pepča na dalším pokoji Míša, Štěpán, Nik a na posledním pokoji Karolínka s Natálkou. 

Dopolední hry probíhaly před chatou Lesanka. Vyzkoušeli jsme iglů i prolézačky.

K bědu byla výborná kuřecí polévka s nudličkami a kuře na paprice. Po obědě si děti "odpočinuly" a mohlo se opět vyrazit ven. Naše skupina byla venku již po 14 hodině, protože děti se nemohly dočkat svého vytouženého stromu a kopce. Jezdilo se, lezlo a dovádělo. Na svačinu jsme dorazili až po 16 hodině. Chleba se šunkou a rajčátkem velmi rychle zmizel v bříšku každého dítěte.

Společný program odstartovala Pipi Dlouhá punčocha se svým tajemným kufříkem. Dnes na nás v kufříku čekal kouzelný prášek, ze kterého měl vzniknout umělý sníh. Nevzniknul, ale

naše improvizace je prostě vždy připravená..děti nebyly smutné. Vysvětlili jsme si, že je Pipi popleta a program pokračoval. Kouzelné skleničky k večernímu povídání jsme vyrobili jiným postupem a následovala chvilka volné hry a pak večeře. Měli jsme rizoto.

Večerní pohádku zajistila opět Pipi svým dobrodružstvím, kdy zachraňovala životy. Příprava do pelíšků byla dnes rychlá. Popovídání u svíček s tím, kde každý řekl, co se mu dnes líbilo. Na děti padla únava a ve 21 hodin všichni spali. Nikdo neplakal, nestěžoval si. Den plný zážitků byl velmi náročný pro všechny.

Úterý

Dnešní ráno začalo opravdu brzy. Ve 4.09 hodin se probudila první princezna, ale podařilo se ji ještě uvést do stavu snících. Vstávali jsme kolem 7 hodiny ráno. Po snídani jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedna společně vyráběla vilu Vilekulu pro Pipi Dlouhou punčochu. Druhá skupina o počtu tři se přesunula do pokoje a léčila si bolavá bříška. Vše se podařilo a odpoledne byli všichni  opět fit. Dopolední hry na sněhu byly moc příjemné. Rychle uběhl čas,  přišla doba oběda. K obědu byl houskový knedlík s rajskou omáčkou.

Po obědě si děti odpočinuly a opět jsme si šli všichni užívat sníh. Jezdilo se z kopce na čerstvém sněhu. Děti byly unavené..alespoň jsme si to mysleli...během odpoledního programu jsme vytvořili panu Nilsonovi spoustu kamarádů, zahráli si ping pong a chystali se na večeři.

Po večerním koupání jsme si přečetli pohádku: Jak Pipi slavila narozeniny. Večerní usínání bylo postupné. Všechny děti spinkají spokojeně.

Středa

Tento den je přesná polovina našeho pobytu. Říká se mu krizový. Na dětech byla dopoledne znát únava. Program vždy přizpůsobujeme aktuálnímu stavu a schopnostem dětí.

K snídani na nás čekaly housky se sýrem ozdobené zeleninou ve tvaru smajlíka. Děti se velmi bohatě nasnídaly a navázal dopolední program v podobě batikování triček. Venku nás čekala nová nadílka sněhu a krásné bobování.

K obědu byly buchtičky s krémem. Po odpoledním odpočinku, jsme si vyrobili šperkovnici s Pipi a vyrazili na světýlkovou cestu, zakončenou ohňostrojem a stezkou odvahy.

Při večeři si děti naplnily bříška bramborovou kaší a pečeným kuřetem. Následovalo večerní povídání o prožitém dni a tom, co se nám nejvíce líbilo. Zatím nemáme žádný steska se slzičkami. Četli jsme pohádku na dobrou noc, popřáli si krásné sny a šlo se spát.

Čtvrtek

Ráno jsme společně posnídali a šli jsme s Pipi čarovat. Vyčarovali jsme úkol do našeho kufříku. Malovali jsme koně a společně soutěžili. Byla obleva, a tak jsme dopoledne mohli stavět sněhuláky.

K obědu byla bramborová kaše a sekaná. Děti si naplnily bříška, odpočinuly si a šlo se opět na kopec. Děti se celý den těšily na maškarní. Tak jsme si užívali tanec a soutěže. Všichni se dobře bavili. Po večeři, která byla výborná, následovalo společné loučení a vzpomínání na naše dobrodružství. Pak jsme se všichni vykoupali a začali balit věci k odjezdu. Všichni v klidu usnuli a těší se domů.

Pátek

Tento den jsme slavnostně ukončili školku v přírodě předáním diplomů a odměn. Ještě jsme se prošli v lese okolo chaty a po obědě se vydali do milující náruče našich rodičů.

Vynášení Moreny

Haló, všichni vstávejte! Jaro opět vítejte.

celou zimu jste spali, protáhněte svoje svaly.

Raz a dva a levá, pravá, rozcvička je vždycky zdravá.

tak už všichni vstávejte, jaro opět vítejte.

Každým rokem s příchodem jara se ve  školce, stejně jako všude jinde se nemůžeme dočkat jara. S příchodem změny na letní čas, přišlo i naše vítání jara. Podle staré české tradice vynášíme Morenu. Morenu si děti vyrobily ve školce za pomoci paní učitelky. Pěkně jsme ji nastrojili, vycpali senem, naučili jsme se básničky a vypravili se vyhnat zimu z Kyselky pryč.

Moc se nám to podařilo, příchod tepla se dostavil okamžitě. Svítilo slunce, vzduch se ohřál a my, si budeme užívat jarní radovánky.

Při zahánění zimy, nám také pomohla nejedna říkanka.


Publikováno 11. 12. 2018 8:35

Vánoční besídka pro rodiče

Tradiční vánoční setkání s rodiči se uskutečnilo v prostorách mateřské školy 13. 12.  2016 v den svátku svaté Lucie. Protože tento den se v Švédsku slaví ve velkém, využili jsme tradice naší spřátelené školky a navodili atmosféru světly a děvčátky ustrojenými jako Lucie ve Švédsku.

Zpívali jsme koledy, nejmenší děti vše proložily tanečkem a největším vstupem, byla zpívaná pohádka autorů Svěrák, Uhlíř - „O Budulínkovi“.

Děti byly úžasné. Předvedly své dovednosti a některé rodiče dohnaly k slzám.

Měli jsme velkou radost, z účasti rodičů na tomto setkání. Podpořili nás nejenom rodiče dětí, ale i jejich prarodiče. Závěrečné tvoření a montování vánoční ozdoby, bylo jen vyvrcholením našeho setkání. Naše Mateřská škola Kyselka nakoupila již po třetí výrobek firmy Rautis – Poniklá, jako doplnění programu na vánoční besídku. Atmosféra ve školce a kreativita rodičů je neuvěřitelná. Tvoření hvězdy, všechny bavilo a přineslo jim krásné chvíle. Některé hvězdy tatínkové vzdali, ale myslíme, že to vůbec nevadí, protože vznikla naprosto originální díla. Všichni byli nadšení z možnosti obohatit svůj večer výrobou ozdoby.

Touto formou Vám všem děkujeme a přejeme krásné vánoční svátky.

Za MŠ Kyselka Blanka Zichová


Publikováno 11. 12. 2018 8:34

Vánoční besídka pro seniory

Vánoční setkání seniorů obce Kyselka a Radošov probíhá každý rok v restauraci Na Špici v Radošově. Letošní rok se toto setkání uskutečnilo dne 12. 12. 2016. Pro děti z mateřské školky je to také velká událost. Vystoupení na této akci je vždy předpremiérou na vánoční vystoupení pro rodiče ve školce, které je vždy následující den ve školce. V letošním roce byla školková besídka 13. 12. na den svaté Lucie, což se také v naší besídce promítlo.

Celé vystoupení uvedla Adélka, všechny pěkně přivítala a představení mohlo začít. Děti Zpívaly svou letošní pohádku o Budulínkovi. Také zazpívaly několik koled a tancovaly s tanečním kroužkem Berušek. Představení se povedlo a na závěr děti rozdaly všem malý dáreček. Společně jsme všem popřáli krásné Vánoce a mnoho zdraví do nového roku.  Za své vystupování dostaly děti odměnu.


Publikováno 11. 12. 2018 8:33

Vánoční pohádka

Divadelní vystoupení Karlovarského hudebního divadla s názvem „Půjdem spolu do Betléma“ se ve školce uskutečnilo ve čtvrtek 15. 12. 2016. Přišly za námi také děti z druhé třídy základní školy. Příběh nás zavedl daleko do historie až ke dni, kdy se narodil Ježíšek.

V průběhu vystoupení jsme zpívaly koledy a děti vytvářely živý Betlém. Sabinka byla krásná Marie, Pepíček byl Josef, místo Ježíška bylo polénko. Nechyběli tři králové, zvířátka ani pastýři. Děti se jinou formou dozvěděly, jak to všechno bylo.


Publikováno 11. 12. 2018 8:33

Bruslení

Od 3.1.2017 jezdí Mateřská škola Kyselka - Pramínek na bruslení. Poslední se uskuteční 21.3. 2017.

Celkem na ledovou plochu vyrazíme 10x. Pronájem ledové plochy stojí 1800,- Kč na hodinu. Autobus zpět byl za 900,- Kč a od března došlo k navýšení ceny na 1 100,- Kč. Od dětí se vybíralo 80,- Kč. Ledovou plochu bychom nezaplatili bez účasti 1. a 2.třídy ZŠ Kyselka. Máme radost, že se spolupráce v bruslení daří organizovat již od roku 2009. Děti se ve školce naučí základy a ve svém učení pokračují pod vedením pedagogů ZŠ i v následujících letech.

Děti byly z bruslení nadšené. Pravidelně se ze školky střídalo 20 dětí. Velká část dětí stála na bruslích poprvé v životě. Výcvik je pro učitelky značně náročný. Neustálé zvedání dětí a předklon k začínajícím bruslařům byl odměněn šťastným úsměvem dětí a prvními bruslařskými úspěchy.


Publikováno 11. 12. 2018 8:31

Třídní schůzky

Dne 22. 9. 2016 se ve školce uskutečnily třídní schůzky. Rodiče se sešli opravdu ve velkém množství. Měli jsme radost z tak velké účasti a zájmu rodičů o vzdělávání dětí v Mateřské školce Kyselka, o spolupráci se školou a velký zájem o činnosti dětí ve školce. Byly projednány jednotlivé body programu. Rodiče byli seznámeni s provozem, plánem akcí. Byli upozorněni na možnost dětí účastnit se školky v přírodě. Po ukončení třídních schůzek se všichni sešli na zahradě školky ke společnému programu spojenému s opékáním buřtů.

Do školky přišla také velká skupina rodičů s bývalými žáky mateřské školy. Máme radost, že se k nám rodiče se svými dětmi vrací.


Publikováno 11. 12. 2018 8:31

Novější 1

Vánoční nadílka 2019

Už je to tu. Volali jsme Ježíška. Bylo to velmi těžké, ale podařilo se.  Děti s nadšením zpívaly, volaly, hledaly Ježíška.  A on přišel! Ve třídě pod rozsvíceným stromečkem na nás čekala 13. 12. 2019 velká nadílka. Děti dostaly stavebnice, panenky, auta, motorky, modelíny prostě všechno co má pod správným vánočním stromečkem být. Moc nám pomohly některé maminky, které udělaly velký úklid pokojíčků.

Největší krabice byly zakoupeny ze sponzorského daru LČR, s.p. Mateřská škola Kyselka zpracovala a podala žádost o sponzorský dar společnost Lesy České republiky, s.p.

Finanční dar byl schválen a Lesy České republiky, s.p., darovaly v souladu s usnesením vlády pro poskytování sponzorských darů v oblasti školství, vědy a péče o mládež, za účelem příspěvku na vybavení moderními učebními pomůckami, mateřské škole částku 50.000,- Kč na projekt „Stavím, stavíš, stavíme“, spočívající v rozvoji polytechnické výchovy – rozvoj tvořivých schopností a dovedností dětí a enviromentální výchova dětí v mateřských školách.

Ten byl využit na nákup polikarpovy stavebnice a obnovu již velmi starého vybavení mateřské školy. Dojde k propojení našich projektů „Stavím, stavíš, stavíme“ a Malé technické univerzity ke které jsme kompletní materiály obdrželi jako dar od Karlovarského kraje.

Rozzářené dětské oči, výbuch nadšení to všechno bylo odměnou pro učitelky za celoroční práci.