Žákovská knížka
Drobečková navigace

Úvod > > Akce MŠ

Akce MŠ


Sponzorský dar Lesy České republiky, s.p

Mateřská škola Kyselka zpracovala a podala žádost o sponzorský dar na společnost Lesy České republiky, s.p.

Finanční dar byl schválen a Lesy České republiky, s.p., darují v souladu s usnesením vlády pro poskytování sponzorských darů v oblasti školství, vědy a péče o mládež, za účelem příspěvku na vybavení moderními učebními pomůckami, obdarovanému částku -50.000,- Kč na projekt „Stavím, stavíš, stavíme“, spočívající v rozvoji polytechnické výchovy – rozvoj tvořivých schopností a dovedností dětí a enviromentální výchova dětí v MŠ.

Po zapojení do projektu Malá technická univerzita, chceme propojit a i nadále rozvíjet tvořivost dětí a propojit ji s dalšími činnostmi v mateřské škole. Hra motivuje děti k práci v kolektivu a tím napomáhá i k utváření jejich sociálních rolí.
O získání sponzorského daru byla veřejnost informována také v Kyselském zpravodaji - Listopad 2019.

Novější 1

Lesní školka

Lesní školka se stala již v roce 2016 naší spolupracující školkou. Již několikrát jsme si vyměnili společně strávené dopoledne v naší MŠ Kyselka, nebo v lesní školce Svatošky. Dne 6. 11. 2018 jsme se vypravili na další návštěvu de Svatošek. Autobus nás odvezl z Kyselky až na místo, kde jsme se setkali s kamarády z lesní školky.

Společně jsme zdolali opravdu velký výstup na kopec, kde na nás čekal krásný lesní kout. Přivítali jsme se, zazpívali si společně písničky a řekli si co nás ten den čeká.

Děti měly možnost volby účastnit se výtvarných činností  - frotáž listů. Na připravené plachtě si děti voskovou hrudkou zkoušely frotáž. Vznikala zajímavá dílka.

Hráli jsme společné pohybové hry - Na oplocenku  a Na zaječí rodinu.

Počítali jsme lesní plody a prohlíželi si zajímavosti na různých přírodninách. Dále si děti na kartičku se samolepící páskou sbíraly a lepily, co je v lese zaujalo.

Děti byly skvěle oblečené, to nám umožnilo prožít den plny zábavy a zážitků. Děti byly nadšené. Velkým zážitkem byl sjezd po vlastním pozadí dolů z kopce. Bezpečnost dětí byla dobře zajištěna.

Děti se dobře pohybují v nerovném terénu a většina nemá problém s koordinací pohybů. Znají pravidla pohybu v neznámém prostředí a dodržují i pravidlo "Na dohled", což znamená nevzdálit se tak, abych viděl na dospělou osobu.


Publikováno 11. 12. 2018 8:58

Maškarní

Ve středu 7. 11. 2018 se naše školka proměnila v strašidelný hrad, ve kterém své čáry a kouzla předvedly různé masky od dýní, čarodějnic, koster až po piráty či víly. Děti se zase dočkaly svého oblíbeného maškarního karnevalu. Masky soutěžily, tancovaly a skvěle se bavily. Na závěr proběhlo vyhlášení soutěže "O NEJKRÁSNĚJŠÍ DÝNI" a všichni dostaly sladkou odměnu.


Publikováno 11. 12. 2018 8:57

Celé Česko čte dětem-Městská knihovna Ostrov

Ve středu 31. 10. 2018 přijely k nám knihovnice z Městské knihovny Ostrov. Přivezly obrovskou tašku plnou knih s překvapením. Mezi nimi byla kniha, která se "prostě" jmenovala KNÍŽKA. Byla to kniha, kde se děti učily kouzlit, poznávaly puntík se správnou barvou. Měly zaťukat na ni- Aaaaa kouzlo, na druhé straně se najednou ukázaly puntíky dva. Takto děti společně s knihovnicí přečetly celou knížku. Čarovaly a čarovaly, až se na konci objevil jen jeden puntík.

Děti dostaly od knihovnic malou knížečku s úkolem, kdy jejich maminka nebo tatínek jim před spaním přečte knížečku. Kdo pozná naše knihovnice Lenku a Terezku?

Již třikrát nám četla pohádky babička paní Růžičková.Těšíme se na další její návštěvu.


Publikováno 11. 12. 2018 8:56

Celé Česko čte dětem

Již třikrát nám četla pohádky babička paní Růžičková.

11. 10. 2018
Dnešní návštěva v projektu Celé Česko čte dětem. Kdo přišel? Pani vedoucí z pošty v Kyselce. Jaká pohádka se četla? No přece Pošťácká, od Karla Čapka. Byla dlouhá, ale děti vydržely poslouchat! Následovaly dárky a pošťácká nadílka. Máme radost, že se nám naše práce daří a projekt přichází do povědomí veřejnosti.

Dne 19. října 2018 proběhlo již páté čtení pro děti. Dnes k nám zavítala kolegyně ze švédského projektu. Čtení probíhá nejen ve třídě Rybiček, ale i ve třídě Žabiček. Snažíme se, aby bylo čtení vyvážené a pro děti velmi přínosné. 

Dne 31. 10. 2018 nás navštívili hráči z HC Energie, jmenovitě Vladimír Sičák a Ondřej Beránek. Přečetli dětem pohádku, rozdali spoustu dárků, věnovali dětem svoji kartičku s podobiznou a vlastním autogramem. Děti na oplátku předaly hokejistům vlastními silami vybarvený plakát s hokejistou. Mohli si vyzkoušet stát se reportérem a zeptat se jich na pár otázek, které pro ně byly důležité. Následně jsme se společně vyfotili a popřáli hokejistům šťastnou cestu.


Publikováno 11. 12. 2018 8:55

Projekt Zdravé zoubky

V rámci spolupráce mezi Základní školou a mateřskou školou Kyselka a Střední zdravotnickou školou a vyšší odbornou školou zdravotnickou Karlovy Vary, jsme dne

16. 10. 2018 uspořádali dopoledne věnované zoubkům. V rámci tohoto programu jsme navštívili SZŠ Karlovy Vary, kde mají také ordinaci studentky dentální hygieny.

Studentky si připravily pro děti mateřské školy vzdělávací program. Nejprve jsme si poslechli pohádku o pejskovi Maxíkovi, který si špatně čistil zuby. Ty ho začaly bolet a Maxík se musel začít o zoubky starat lépe. S péčí o zoubky mu začal pomáhat kamarád myšák.

Prohlédli a roztřídili jsme obrázky na zdravé a nezdravé. Byly použity názorné pomůcky.

Povídali jsme si o správné péči o zuby. Vyzkoušeli jsme, kdo si špatně čistí zoubky a dětem jsme ukázali jak má správné čištění zoubků vypadat.

Děti si nacvičovaly správné držení kartáčku, manipulaci s kartáčkem a krouživé pohyby při čištění zoubků. Se vším jim studentky pomáhaly. Nechyběla odměna ve formě obrázku a malé zubní pasty.

 Návštěva SZŠ je v rámci projektu vhodnější. Děti zde přijdou do přímého kontaktu s prostředím ordinace, mají více možností si vyzkoušet činnosti a využít vybavení střední školy.


Publikováno 11. 12. 2018 8:53

Celé Česko čte dětem – předčtenářké dovednosti v MŠ Kyselka

Dnešní návštěva v projektu Celé Česko čte dětem. Kdo přišel? Pani vedoucí z pošty v Kyselce. Jaká pohádka se četla? No přece Pošťácká, od Karla Čapka. Byla dlouhá, ale děti vydržely poslouchat! Následovaly dárky a pošťácká nadílka. Máme radost, že se nám naše práce daří a projekt přichází do povědomí veřejnosti.


Publikováno 11. 12. 2018 8:52

Pravidelné předčítání dětem je dnes důležitější než kdy dříve, protože:

Množství informací lavinovitě narůstá. Kdo nečte, nebude stačit změnám současného života. Čtení chrání děti před závislostí na televizi a počítačích. Čtení je dobrou alternativou falešných hodnot masové kultury.

Proto jsme požádali rodiče a prarodiče dětí, kteří navštěvují nebo navštěvovali o MŠ Kyselka o spolupráci při čtení dětem ve školce. Očekáváme kvalitní a neustálou spolupráci ze strany rodičů a prarodičů, též starších sourozenců i jiných občanů obce. Doufáme v pozitivní ohlasy ze strany dětí při čtení v MŠ, i kladnou odezvu z domova dětí.

Dne 27. září 2018 přišla první babička, která dětem přečetla pro děti vhodnou knížku s názorným ponaučením. Malý krteček se odmítal umývat, čistit si zoubky a uklízet si po sobě. Po nějaké době ho začaly bolet zoubky, měl teplotu a začal stonat. Až medicína mu pomohla od nemoci. Tak se krteček ponaučil, že umývat se je potřeba. Dětem se pohádka moc líbila a přítomnost babičky vřele přivítali.


Publikováno 11. 12. 2018 8:51

Celé Česko čte dětem

Zapojili jsme se do projektu-Celé Česko čte dětem.

Dětem, kterým doma nikdo nečte, mohou navíc poskytnout příležitost ke každodennímu kontaktu s psaným slovem. Je to osvědčený způsob, jak vzbudit u dětí a mládeže zájem o knihy, rozvíjet jejich potřebu číst, vychovávat z nich čtenáře. Výzkumy dokazují, že čtenáři - lidé, kteří hodně a rádi čtou - dosahují lepších studijních a pracovních výsledků než „nečtenáři" a dokážou si lépe poradit s životními výzvami


Publikováno 11. 12. 2018 8:51

Výlet na školní statek Cheb

S příchodem podzimu jsme se opět vydali na školní statek v Chebu. Autobus jsme získali z dotace Karlovarského kraje.

Náš program se jmenoval „Za zvířátky na statek“. Zaměstnanci školního statku měli vše výborně připraveno. Děti poslouchaly vyprávění, sledovaly, co dělají zvířátka. Všichni společně se snažili odpovídat na otázky, které jim naši průvodci dávali. Největší radost byla při pohlazení kuřátka, nebo potkana.

Několikrát jsme svačili, doplňovali sílu na další zvídavé otázky. Každý si odvezl na památku sestavu samolepek, které děti využijí při dalším programu v MŠ.

Na toto místo se opět rádi vrátíme.


Publikováno 11. 12. 2018 8:50

Medvídek Nivea pokračuje

Ve školním roce 2018-2019 pokračujeme v již využívaném projektu. Na začátku měsíce října jsme obdrželi pro každé dítě ve školce ve třídě Žabiček další nový pracovní sešit. Po celý školní rok budeme společně s individuálním přístupem ke každému dítěti využívat odborníky zpracované materiály.

Materiály jsou přizpůsobeny různým námětům využívaným v mateřských školách a doplňují vzdělávací nabídku MŠ Kyselka pro děti předškolního věku.


Publikováno 11. 12. 2018 8:49

Novější 1

Vánoční nadílka 2019

Už je to tu. Volali jsme Ježíška. Bylo to velmi těžké, ale podařilo se.  Děti s nadšením zpívaly, volaly, hledaly Ježíška.  A on přišel! Ve třídě pod rozsvíceným stromečkem na nás čekala 13. 12. 2019 velká nadílka. Děti dostaly stavebnice, panenky, auta, motorky, modelíny prostě všechno co má pod správným vánočním stromečkem být. Moc nám pomohly některé maminky, které udělaly velký úklid pokojíčků.

Největší krabice byly zakoupeny ze sponzorského daru LČR, s.p. Mateřská škola Kyselka zpracovala a podala žádost o sponzorský dar společnost Lesy České republiky, s.p.

Finanční dar byl schválen a Lesy České republiky, s.p., darovaly v souladu s usnesením vlády pro poskytování sponzorských darů v oblasti školství, vědy a péče o mládež, za účelem příspěvku na vybavení moderními učebními pomůckami, mateřské škole částku 50.000,- Kč na projekt „Stavím, stavíš, stavíme“, spočívající v rozvoji polytechnické výchovy – rozvoj tvořivých schopností a dovedností dětí a enviromentální výchova dětí v mateřských školách.

Ten byl využit na nákup polikarpovy stavebnice a obnovu již velmi starého vybavení mateřské školy. Dojde k propojení našich projektů „Stavím, stavíš, stavíme“ a Malé technické univerzity ke které jsme kompletní materiály obdrželi jako dar od Karlovarského kraje.

Rozzářené dětské oči, výbuch nadšení to všechno bylo odměnou pro učitelky za celoroční práci.