Žákovská knížka
Drobečková navigace

Úvod > > Akce MŠ

Akce MŠ


Sponzorský dar Lesy České republiky, s.p

Mateřská škola Kyselka zpracovala a podala žádost o sponzorský dar na společnost Lesy České republiky, s.p.

Finanční dar byl schválen a Lesy České republiky, s.p., darují v souladu s usnesením vlády pro poskytování sponzorských darů v oblasti školství, vědy a péče o mládež, za účelem příspěvku na vybavení moderními učebními pomůckami, obdarovanému částku -50.000,- Kč na projekt „Stavím, stavíš, stavíme“, spočívající v rozvoji polytechnické výchovy – rozvoj tvořivých schopností a dovedností dětí a enviromentální výchova dětí v MŠ.

Po zapojení do projektu Malá technická univerzita, chceme propojit a i nadále rozvíjet tvořivost dětí a propojit ji s dalšími činnostmi v mateřské škole. Hra motivuje děti k práci v kolektivu a tím napomáhá i k utváření jejich sociálních rolí.
O získání sponzorského daru byla veřejnost informována také v Kyselském zpravodaji - Listopad 2019.

Divadlo Ondřeje Bednáře

Datum konání: 14. 10. 2019

Na 14. 10. 2019 jsme si zajistili divadelní představení Divadélka Ondřej. S fixní cenou divadelního představení nám pomohly další dvě mateřské školy- MŠ Velichov a MŠ Jakubov.

Vybrali jsme pohádku o Pipi Dlouhé punčoše. Jednalo se o kabaret plný písniček na motivy knihy Astrid  Lindgrenové. Toto představení jsme zvolili jako další motivaci dětí k naší Česko – Švédské spolupráci. Pipi se zhostila divadla velmi pěkně, z řad dětí pozvala Tomiho a Aniku. Nechyběl pan Nilson a kůň v kuchyni. Jednotlivé scény vycházely z knižní podoby.
Děti se během představení velmi často zapojily pohybem, zpěvem, odpovědí na otázky. Velmi dobře propracované a připravené divadlo děti nadchlo a s úsměvem a nadšením se všichni účastnili činností.

Bylo přínosem pro osvěžení děje knihy a některé děti se s pohádkovou postavou setkaly poprvé


Publikováno 17. 10. 2019 10:03

Lesní pedagogika

Datum konání: 16. 10. 2019

Lázeňské lesy Karlovy Vary, příspěvková organizace se již 12 let zabývají prací s dětmi, a to tou nejdostupnější formou – hrou.

Velmi náročné dopoledne se vzdělávacím programem Lázeňských lesů Karlovy Vary. Účast jsme zajistili již na jaře letošního roku. Kdo je rychlý při vypsání dotací Karlovarského kraje, získá dotovanou dopravu. To znamená výlet autobusem zdarma a jako další bonus výukový program.

Děti se rozdělily na dvě skupiny-dle věku. Každá skupina měla program přizpůsobený svému věku.

Všichni zaslouží obrovskou pochvalu! Starší děti znaly odpovědi na položené otázky lektorky. Všechny děti statečně prošly několik kilometrů stezky a všechny děti zvládly celé dopoledne v přírodě.

Výborné oblečení a dobrá svačina je základ. Opět se potvrdilo, že neexistuje špatné počasí, ale pouze špatné oblečení a to díky vám funguje skvěle. Děkujeme za spolupráci. Foukalo, spadlo pár kapek, ale nakonec bylo v lese fajn a děti si užily pobyt na čerstvém vzduchu, odnesly si spoustu zážitků a nových informací, stejně jako my.


Publikováno 17. 10. 2019 10:02


Vánoční nadílka 2019

Už je to tu. Volali jsme Ježíška. Bylo to velmi těžké, ale podařilo se.  Děti s nadšením zpívaly, volaly, hledaly Ježíška.  A on přišel! Ve třídě pod rozsvíceným stromečkem na nás čekala 13. 12. 2019 velká nadílka. Děti dostaly stavebnice, panenky, auta, motorky, modelíny prostě všechno co má pod správným vánočním stromečkem být. Moc nám pomohly některé maminky, které udělaly velký úklid pokojíčků.

Největší krabice byly zakoupeny ze sponzorského daru LČR, s.p. Mateřská škola Kyselka zpracovala a podala žádost o sponzorský dar společnost Lesy České republiky, s.p.

Finanční dar byl schválen a Lesy České republiky, s.p., darovaly v souladu s usnesením vlády pro poskytování sponzorských darů v oblasti školství, vědy a péče o mládež, za účelem příspěvku na vybavení moderními učebními pomůckami, mateřské škole částku 50.000,- Kč na projekt „Stavím, stavíš, stavíme“, spočívající v rozvoji polytechnické výchovy – rozvoj tvořivých schopností a dovedností dětí a enviromentální výchova dětí v mateřských školách.

Ten byl využit na nákup polikarpovy stavebnice a obnovu již velmi starého vybavení mateřské školy. Dojde k propojení našich projektů „Stavím, stavíš, stavíme“ a Malé technické univerzity ke které jsme kompletní materiály obdrželi jako dar od Karlovarského kraje.

Rozzářené dětské oči, výbuch nadšení to všechno bylo odměnou pro učitelky za celoroční práci.