Žákovská knížka
Drobečková navigace

Úvod > > Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem


Navštěvují nás rodiče i prarodiče našich dětí, kteří chodí číst našim dětem do školky. Snažíme se o propojení čtení jak ve třídě žabiček, tak i ve třídě rybiček. Čtení je osvědčený způsob, jak vzbudit u dětí a mládeže zájem o knihy, rozvíjet jejich potřebu číst, vychovávat z nich čtenáře. Proto se snažíme o pravidelné čtení jednou týdně. Již se nám hlásí další a další rodiče, kterým se naše aktivita líbí.

Prosíme Vás i veřejnost, kdo si chcete užít pár chvil v dětské přítomnosti a nabýt se jejich pozitivní energií, nebojte se a přijďte. Rádi Vás uvítáme. Kdo bude mít zájem, může si s sebou přinést svoji vlastní dětskou knihu, kterou četl.

Třetí setkání s městskou knihovnou Ostrov - Celé Česko čte dětem

Po přečtení obou příběhů, jsme si společně prohlíželi nově přinesené knihy. Děti se moc na tuto aktivitu těší, rádi nám usedají do klína a říkají: „ještě tuhle, prosím“. Hltají nás svými kukadly a otáčí list za listem. Už se těšíme na další setkání.Druhé setkání s Městskou knihovnou Ostrov - Celé Česko čte dětem

Datum konání: 28. 11. 2018

Ve středu 28. 11. 2018 přijely za námi slečny z knihovny, které nám přivezly opět jednu ze zajímavých knih HUSU LÍZU - která chtěla být jiná.Celé Česko čte dětem - Městská knihovna Ostrov

Datum konání: 31. 10. 2018

Ve středu 31. 10. 2018 přijely k nám knihovnice z Městské knihovny Ostrov.Celé Česko čte dětem - HC Energie Karlovy Vary

Datum konání: 31. 10. 2018

Dne 31. 10. 2018 nás navštívili hráči z HC Energie, jmenovitě Vladimír Sičák a Ondřej Beránek.První babička

Datum konání: 27. 9. 2018

Dne 27. září 2018 přišla první babička, která dětem přečetla pro děti vhodnou knížku s názorným ponaučením.
Celé Česko čte dětemDětem, kterým doma nikdo nečte, mohou navíc poskytnout příležitost ke každodennímu kontaktu s psaným slovem. Je to osvědčený způsob, jak vzbudit u dětí a mládeže zájem o knihy, rozvíjet jejich potřebu číst, vychovávat z nich čtenáře. Výzkumy dokazují, že čtenáři - lidé, kteří hodně a rádi čtou - dosahují lepších studijních a pracovních výsledků než „nečtenáři" a dokážou si lépe poradit s životními výzvami.

Pravidelné předčítání dětem je dnes důležitější než kdy dříve, protože:

  • Množství informací lavinovitě narůstá. Kdo nečte, nebude stačit změnám současného života. Čtení chrání děti před závislostí na televizi a počítačích. Čtení je dobrou alternativou falešných hodnot masové kultury.
  • Návyky, postoje a žebříček hodnot se přece utvářejí již v dětství. Dnešní děti vyrůstají v jazykově chudém prostředí. Rodiče s nimi stále méně rozmlouvají a málo jim čtou. Kontakt s živým slovem vytlačila televize, jejímž nástrojem není jazyk, ale obraz.
  • Děti, které nemají cvik v užívání jazyka a uvažování, děti zbavené představivosti, kterou vytlačuje televize, budou mít potíže od počátku školní docházky i v pozdějším životě. Emocionální a intelektuální propast mezi dětmi, kterým rodiče a pedagogové často čtou, a dětmi, jimž taková stimulace chybí, se v průběhu dětství prohlubuje. Láska ke knize by měla být rozvíjena již v dětství, a to pravidelným hlasitým předčítáním.

Americký propagátor čtení pro děti Jim Trelease zase napsal: „Národ, který málo čte, málo ví. Národ, který málo ví, se špatně rozhoduje - doma, na trhu, u soudu, u volebních uren. Nevzdělaná většina může přehlasovat vzdělanou menšinu. Toto je velmi nebezpečný aspekt demokracie."

Řada rodičů má však problém najít volný čas nebo nemá motivaci dětem číst. Část z nich se mylně domnívá, že se dítě může naučit jazyk z televize nebo internetu. Je potřeba přesvědčovat rodiče o tom, že je důležité, aby si s dětmi co nejčastěji povídali, aby se zapojili do jejich výchovy a četli jim doma. Současně by však měla děti podporovat v jejich jazykovém a duševním vývoji škola - i ona by jim měla umožňovat každodenní kontakt s knihou - vlastní čtení i předčítání učitele.

Každodenní četba žákům pro radost a následné povídání o přečteném je nejlepší přípravou „půdy k tomu, aby mohla přijmout zrno a posléze vydat bohatou úrodu". Je to nejlepší způsob, jak učit děti lásce k jazyku, jak podporovat jejich zájmy, povzbuzovat je k učení, zlepšovat jejich soustředěnost. Důležité jsou také prokazatelné změny v chování dětí, kterým učitelé denně čtou: zklidnění, zlepšení konstruktivního myšlení a sociálních kompetencí, zájem o spolupráci, větší úcta k učiteli a přátelštější atmosféra ve třídě.

ZAPOJILI JSME SE SPOLEČNĚ DO KAMPANĚ "CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM", jejichž motem je číst dětem každý den.

Mohli bychom pořádat akce pro rodiče a děti, kde bude čtení a soutěže s cenami pro malé. Číst mohou rodiče, prarodiče, paní učitelka, pan starosta, atd., též do čtení vtáhnout i starší děti ze škol či sourozence. Účelem bude přesvědčit rodiče, aby svým ratolestem věnovali tak MÁLO A ZÁROVEŇ TAK MNOHO.

Co přináší pravidelné čtení dětem:
- uspokojuje nejdůležitější emoční potřeby dítěte;
- vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem;
- podporuje psychický rozvoj dítěte a posiluje jeho sebevědomí;
- rozvíjí jazyk, slovní zásobu, dává svobodu ve vyjadřování;
- formuje čtecí a písemné návyky;
- učí samostatnému myšlení – logickému a kritickému;
- rozvíjí představivost, zlepšuje soustředění a trénuje paměť;
- přináší všeobecné znalosti, ulehčuje učení a pomáhá dosáhnout úspěchů ve škole;
- učí děti hodnotám a rozlišování dobra od zla;
- rozvíjí smysl pro humor a je výbornou zábavou;
- zabraňuje vzniku závislosti na televizi a počítači;
- je to únik od nudy, neúspěchů a problémů;
- chrání dítě před hrozbou ze strany masové kultury;
- je prevencí patologických jevů; podporuje získávání vědomostí po celý další život.

Očekáváme kvalitní a neustálou spolupráci ze strany rodičů a prarodičů, též starších sourozenců i jiných občanů obce. Doufáme v pozitivní ohlasy ze strany dětí při čtení v MŠ, i kladnou odezvu z domova dětí. Dále budeme podporovat kampaň "CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM" a naplňovat jejich myšlenku. Vše bude dokumentováno a posíláno na sídlo společnosti.

Doručovací adresa společnosti:
Celé Česko čte dětem, o. p. s.
Odboje 118/3
737 01 Český Těšín