Žákovská knížka
Drobečková navigace

Úvod > > Distanční vzdělávání

Distanční vzdělávání

Vloženo ze školního řádu MŠ Kyselka
2.7. Distanční vzdělávání

Škola dle zákona poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZ) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí alespoň jedné třídy.

Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy nebo z celého odloučeného pracoviště. Prezenční výuka dotčených dětí přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní děti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny.

Povinnost se distančního vzdělávání se týká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám dětí. V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním         způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti nejsou přítomny v mateřské škole.

2. 8. Způsob realizace distančního vzdělávání 

Škola je povinna poskytovat distanční vzdělávání v důsledku krizových nebo mimořádných opatření. Realizováno bude pomocí pracovních sešitů, pracovních listů, které jsou využívány v rámci vzdělávání v MŠ.

Dětem budou zadávány pracovní úkoly přes webové stránky školy, na facebookové uzavřené skupině či formou hromadných sms.
Mateřská škola poskytne materiály v tištěné podobě. Rodiče si je mohou volně vyzvedávat ve schránce umístěné na plotě MŠ Kyselka.

 123322194_730391504493338_2815602642402329677_n.jpg