Žákovská knížka
Drobečková navigace

Úvod > Družina

Družina

Vychovatelky

1. oddělení (2. ročník + část 3. ročníku) - Jana Andreanská

2. oddělení (1. ročník + část 3. ročníku) - Soňa Jenčová

3. oddělení (4. a 5. ročník) - Petra Maier

kapacita ŠD - 80 žáků

Provozní doba

pondělí - pátek

ranní směna: 6:15 - 8:00

odpolední směna: 11:30 - 17:00

Úhrada za pobyt ve školní družině

ranní pobyt - za kalendářní měsíc: 50,- Kč

odpolední pobyt - za kalendářní měsíc: 150,- Kč

ranní i odpolední pobyt - za kalendářní měsíc (sleva): 180,- Kč

jednorázový pobyt pro starší žáky - cca 1 hodina: 5,- Kč

 • před odpoledním vyučováním
 • podzimní a zimní měsíce ráno apod.
 • okamžitá platba

Měsíční úhrada školní družiny - vždy do 15. dne daného kalendářního měsíce. Úhrada se platí vedoucí ŠD. Pozdější platby jsou penalizovány.

Přehled kroužků

Od 1. 10. 2018 probíhají v rámci ŠD od 13:30 do 15:00 hod. kroužky.

 • rukodělný/výtvarný
 • pěstitelský (jaro)
 • sportovní
 • vaření
 • knihovnický (besedy, soutěže)
 • turistický
 • společenské hry

Kroužky, které probíhají venku (turistický, pěstitelský), se budou konat v jarních, letních a podzimních měsících.

Práva žáka

 • odpočinek
 • dodržování pitného režimu a použití WC
 • vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají (v mezích služného chování)
 • poskytnutí pomoci, jestliže se ocitne v nesnázích nebo při úrazu

Povinnosti žáka

 • platit měsíční poplatek na neinvestiční náklady školní družiny
 • dodržovat pravidla slušného chování

Povinnosti rodičů

 • po přihlášení žáka do školní družiny je rodič povinen vyplnit zápisový lístek
 • změny v zápisovém lístku (odchody/příchody žáků, pravidelné uvolňování, vyzvedávání žáka) rodič oznamuje písemně vedoucí vychovatelce
 • vychovatelka nesmí uvolnit žáka z družiny v době pobytu bez předchozího písemného oznámení rodičem
 • dále nesmí vydat žáka jiné pověřené osobě, než je uvedena na zápisovém lístku (v případě změny je rodič povinen předem dodat vychovatelce písemný souhlas s vyzvednutím dítěte pověřenou osobou)