Žákovská knížka
Drobečková navigace

Úvod > Družina

Družina

Vychovatelky

1. oddělení (1. ročník + 3. ročník) - Jana Andreanská, tel. číslo:731 880 028

2. oddělení (2. a 4. ročník) - Mgr. Renata Marešová, tel. číslo: 723 339 651

3. oddělení (5. ročník) - Soňa Jenčová,tel. číslo: 774 180 239

kapacita ŠD - 80 žáků

Provozní doba

pondělí - pátek

ranní směna: 6:15 - 8:00

odpolední směna: 11:30 - 17:00

vyzvedávání dětí po vyučování do 13:30 hod. a poté po 14:30 hod.

Úhrada za pobyt ve školní družině

180 Kč/ měsíčně

 

V případě nenaplněné kapacity možnost pobytu i starších žáků:

 • před odpoledním vyučováním
 • podzimní a zimní měsíce ráno apod.

Měsíční úhrada školní družiny - vždy do 15. dne daného kalendářního měsíce. Úhrada se platí vedoucí ŠD nebo na účet školy: 27-4782440227/0100

Přehled kroužků

Od 1. 10. 20 probíhají v rámci ŠD od 13:30 do 15:00 hod. kroužky.

 • rukodělný/výtvarný
 • pěstitelský (jaro)
 • sportovní
 • vaření
 • knihovnický (besedy, soutěže)
 • turistický
 • společenské hry

Kroužky, které probíhají venku (turistický, pěstitelský), se budou konat v jarních, letních a podzimních měsících.

Práva žáka

 • odpočinek
 • dodržování pitného režimu a použití WC
 • vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají (v mezích služného chování)
 • poskytnutí pomoci, jestliže se ocitne v nesnázích nebo při úrazu

Povinnosti žáka

 • dodržovat pravidla slušného chování
 • bez vědomí vychovatelky neopouštět prostory družiny

Povinnosti rodičů

 • po přihlášení žáka do školní družiny je rodič povinen vyplnit zápisový lístek
 • změny v zápisovém lístku (odchody/příchody žáků, pravidelné uvolňování, vyzvedávání žáka) rodič oznamuje písemně vedoucí vychovatelce
 • vychovatelka nesmí uvolnit žáka z družiny v době pobytu bez předchozího písemného oznámení rodičem
 • dále nesmí vydat žáka jiné pověřené osobě, než je uvedena na zápisovém lístku (v případě změny je rodič povinen předem dodat vychovatelce písemný souhlas s vyzvednutím dítěte pověřenou osobou)