Žákovská knížka
Drobečková navigace

Úvod > > Logopedické chvilky

Logopedické chvilky

V mateřské probíhají logopedické chvilky pravidelně.

Projekt "Logopedická třída v Mateřské škole Kyselka" navazuje na RP Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015.

Díky projektu Logopedická třída v MŠ jsme rozšířili stávající aktivity a zajistili intenzivní logopedickou péči pro děti s vadou řeči. Současně došlo ke zlepšení pracovního prostředí a k vybavení dalšími logopedickými pomůckami. Podařilo se též proškolit dalšího pedagogického pracovníka - Logopedického asistenta - primární logopedické prevence ve školství.

Díky moderním výukovým metodám se nám podařilo snížit počet předškolních dětí s vadou výslovnosti.

Nabízené činnosti pro Logopedické chvilky

Řeč má pro vývoj dítěte a jeho fungování v budoucím školním prostředí mimořádný význam. Umožňuje rozvoj myšlení, ovlivňuje kvalitu poznávání, učení. Neméně důležitý je i sociální aspekt řeči – řeč slouží k dorozumívání, k utváření sociálních vztahů, má dopad na vnímání dítěte druhými a jeho postavení ve skupině.

Úroveň - komunikačních schopností předškolního dítěte je završením dlouhodobého zrání a učení, které je podmíněno a ovlivněno zejména sociálním prostředím.

Prostřednictvím samostatného pohybu (hrubé motoriky) a manipulace s předměty (jemné motoriky) se dítěti výrazně rozšiřuje možnost poznávání. Dítě prozkoumává svět kolem sebe, manipuluje s předměty, experimentuje s nimi a zároveň je vnímá (vidí, slyší, cítí, dotýká se jich); tím získává informace, zkušenosti. Pro vývoj řeči je nezastupitelné také sluchové a zrakové vnímání.

Podzim

 • gymnastika mluvidel
  • tváře - výrazy obličeje - usmívat se, mračit,… – procvičování hybnosti rtů
  • rty – stahování koutků rtů - vpravo, vlevo, rty lehce od sebe, rty u sebe
  • - sešpulené rty x rty do kroužku –„posíláme pusu kamarádovi“
  • dolní čelist – při zavřených ústech - vysunout čelist vpřed x vzad, doprava x doleva
  • - jazyk – vyplazování jazyka v rychlejším tempu
 • dechové cvičení
  • foukáme do různých směrů – nahoru x dolů, doleva x doprava, rovně, foukni si na nos, do ofiny, na bradu,
  • pomalý nádech, dlouhý výdech (uspávání kamaráda PŠŠŠ PŠŠŠ)
  • prohloubený nádech a výdech s doprovodem pohybu – dítě si samo počítá na prstech délku výdechu
 • artikulační cvičení
  • slova opakujeme jako ozvěnu, já ukážu obrázek, řeknu slovo a dítě zopakuje
 • sluchové cvičení
  • rozeznávaní nejrůznějších zvuků v okolí a zvuků způsobených předměty- sluchové hry
  • poznat kamaráda podle zvuku
  • rozvoj fonematického sluchu
  • rytmizace – básniček a říkadel s vytleskáváním
 • zrakové vnímání

Grafomotorické cvičení – pracovní listy

 • Logico piccolo
  • hrubá motorika
 • pohybové hry
  • jemná motorika
 • manipulace se stavebnicemi, puzzle
  • rozvoj kresby – kreslení - tužkou, malování – houbičkovými barvami
  • rozvoj grafomotoriky- grafické cviky s doprovodem říkadla – prstem ve
  • vzduchu, prstem na pracovní list
  • pohyblivost prstů
  • navlékání bramborových, jeřabinových korálů, trhání, modelování, skládání
  • otisky listů, skládání z přírodnin

Zima

 • gymnastika mluvidel
  • tváře – vtáhnout tváře do úst, vtáhnout jednu tvář, kreslit prstem po tváři
  • rty – přibližování a oddalování rtů se zvukovým efektem – praská kaštan, hrachový lusk
  • dolní čelist – procvičování čelisti – otvíráme ústa, jako bychom chtěli sníst třešničku x jablíčko
  • jazyk – otevřená ústa klapot koníčka
 • dechové cvičení
  • dlouhý nádech, prudký výdech – koulíme oříškem
  • nádech nosem, dlouhý výdech, nádech nosem – prudký výdech ústy – foukáme do větrníků
  • krátký nádech – dlouhý výdech s artikulací hůůů, fůůů, fíí – co vítr odnese
  • nádech nosem- přerušovaný výdech – foukání do papírového proužku – žížala leze
  • nádech nosem – výdech – foukáme do odkvetlé pampelišky
 • artikulační cvičení
  • napodobování přírodních zvuků
  • opakování vět jako ozvěnu, tvořit věty na jednotlivá slova
 • sluchové cvičení
  • rozeznávání zvuků a tónů
  • rozlišování zvuků z přírody – CD nahrávky
  • rozvoj fonematického sluchu
  • určování první slabiky ve slově – s obrázky ovoce a zeleniny, hub, stromů
  • rytmizace slov – rozklad slov na slabiky
 • zrakové vnímání
  • Logico piccolo
 • hrubá motorika
  • pohybové hry
  • cvičení rovnováhy
 • Jemná motorika
  • rozvoj kresby – kreslení – trojúhelníkovými pastelkami, malování – prstovými barvami
  • rozvoj grafomotoriky- grafické cvičení
  • pohyblivost prstů
  • postupné doteky palce s ostatními prsty na jedné ruce vpřed, i vzad – s říkankou „Tenhle medvěd má rád med“
  • při natažených prstech přitažení a odtažení prstů k sobě a od sebe

Těšíme se na Vánoce

 • gymnastika mluvidel
  • tváře – nakrčit nos
  • rty – tvořit pevný retný závěr, střídat s otvíráním úst (rybička)
  • dolní čelist – udržet otevřená ústa (postupně prodlužovat)
  • jazyk – vyplazování jazyka v rychlejším tempu (čert)
  • - ťukáme hrotem jazyka do každého zubu (počítáme zuby)
 • dechové cvičení
  • krátký nádech, dlouhý výdech (foukáme si na studené ruce)
  • nádech nosem – foukáme jemně, silněji, nejsilněji (plamínek svíčky)
 • artikulační cvičení
  • říkanky – využít zásobník říkanek s vánoční a předvánoční tématikou
 • sluchové cvičení
  • procvičování směrovosti zvuku a tónů – „Odkud zvoní zvoneček“
  • poznáš, které slovo je nejdelší x nejkratší? Vytleskej si je – s obrázky (dárek x stromeček)
  • poslech pohádky „Čert a Káča“ – při slově čert „BLLL“
 • rozvoj fonematického sluchu
  • rytmizace písniček s využitím pohybu
  • procvičování a určování první hlásky – K, M, B – co patří Kašparovi, Melicharovi a Baltazarovi – najdi předměty, které začínají na K, M, B
 • zraková pozornost
  • umístit obrázky na místo
 • hrubá motorika
  • překážková dráha „ Cesta do Betléma“ pohybová hra „Rybičky, rybáři jedou“
 • jemná motorika
  • stříhání, vytrhávání, skládání papíru - svíčka, kreslení v písku – špetka – nácvik správného držení tužky, zdobení papírového stromečku
  • rozvoj kresby - kreslení, malování – vodovými barvami
  • rozvoj grafomotoriky- pracovní listy s předvánoční a vánoční tématikou
  • pohyblivost prstů – ťukání prsty do desky stolu – střídavě – „hra na klavír“

Jaro

 • gymnastika mluvidel
  • tváře – „nafouknout“
  • rty – rty u sebe – stáhnout koutky „k sobě“ špulit rty- „zobáček“
  • - rozkmitání rtů – „frkání“
  • - otvíráme x zavíráme rty (ptačí maminka krmí ptáčata)
  • čelisti – napodobování žvýkání
  • jazyk – hrot jazyka leží za řezáky, hřbet jazyka se zdvihá směrem dopředu a
  • nahoru k tvrdému patru „kočičí hřbet“
 • dechové cvičení
  • cvičení vdechových svalů (bránice) – motivace: ťukáme prstem do dlaně jako „ptáček na okně“ a důrazně šeptáme dvakrát opakovaně slabiku tukutuku
  • výdech spojený s vyslovením jednoho slova – motivace: sova houká (sevřeme ruku před ústa – voláme hůůů)
  • dlouhý nádech a výdech (probouzíme cvrčka)
 • artikulační cvičení
  • říkanky – využít zásobník říkadel na danou hlásku
  • komunitní kruh – kontrola výslovnosti
  • řekni, co vidíš kolem sebe
 • sluchové cvičení
  • rozeznávání zvuků– rozlišovat hudební nástroje
  • odhadování zvuku různých foukaček
  • rozlišování zvuků z přírody – zpěv ptáků, bzukot včel, …
 • rozvoj fonematického sluchu
  • rytmizace písniček s využitím pohybu
  • určovat poslední slabiku a hlásku (konec prvního slova je stejný jako začátek toho dalšího)
  • využít obrázky (les- strom – moucha …, sova – vana – Nána…)
 • zraková pozornost
  • odlišení shodné a neshodné dvojice lišící se detailem – pracovní list
 • hrubá motorika
  • poskakování, skákání snožmo, skákání po jedné noze – skákání panáka, skákání přes švihadlo
  • cvičení postřehu, koordinace chytání a házení míčem
 • jemná motorika
  • manipulace se stavebnicemi- zatloukačka s hřebíčky, berušková mozaika, stříhání
  • rozvoj kresby – otisky a zapuštění barev
  • rozvoj grafomotoriky- obrázky s barevným pískem – napodobení solení - do písku píšeme ukazováčkem, pískovnice
  • pohyblivost prstrů
  • vysouvání prstů z pěsti – postupně – „kocouří drápky“
  • roztáčení káči
  • házení a chytání drobných míčků – nejlépe naplněných

Léto

 • gymnastika mluvidel
  • tváře – „nafouknout“ píchla nás vosa
  • „nafouknout“ přelévání tváře
  • rty – rty u sebe – sešpulíme rty x rty do kroužku – „vypouštíme bublinky“
  • čelisti – pozvolné a plynulé otevírání úst do maximálního rozevření a pozvolné
  • a plynulé zavírání úst – velká ryba otevírá a zavírá pusu
  • jazyk – mezi volně položené rty lehce vysunout hrot jazyka a zpět do úst
  • (pohyb pomalý a v malém rozsahu, mezi rty se vysune jen hrot jazyka, ne větší část – šnek vystrkuje růžky)
 • dechové cvičení
  • pomalý nádech, dlouhý výdech (odfukujeme stéblo trávy)
  • nádech nosem – prodloužený výdech- foukání do proužku papíru – „silný vítr před bouřkou)
  • souvislý pomalý nádech a souvislý pomalý výdech
 • artikulační cvičení
  • říkanky – využít zásobník říkadel na danou hlásku
  • napodobování přírodních zvuků
 • sluchové cvičení
  • hledáme schovanou věc, vydávající přiměřeně hlasitý zvuk
  • napodobení rytmu – vyťukáme, vytleskáme, zapípáme
 • rozvoj fonematického sluchu
  • rozlišování délky slabik – vytleskávat slabiky – co slyšíš (využít i pohyb dlouhý x krátký krok)
 • zraková pozornost
  • zapamatování a vybrání obrázků, které dítě vidělo před schováním 
 • hrubá motorika
  • taneční kroky ve spojení s hudbou, říkadly
  • skákání na trampolíně
 • jemná motorika
  • manipulace s kamínky, mušličkami
  • rozvoj kresby
  • rozvoj grafomotoriky-grafické cviky s říkadly
  • pohyblivost prstů