Žákovská knížka
Drobečková navigace

Úvod > > Mezinárodní spolupráce > 2011

2011Září 2011

Pokračuje naše spolupráce se školkou v Katrineholmu. V září zakopeme "poklad" v lese. Jedná se o aktivitu převzatou ze Švédska. Na dřevěnou desku připevníme papír, plast, textil a dále např. jablíčko, knoflík...vše zakopeme do země. V červnu tento "poklad" vykopeme a s dětmi pozorujeme co s jednotlivými předměty stalo. Co se stalo s papírem, plastem a co to znamená. Děti na základě názorné ukázky pochopí, proč je nutné třídit odpad a co se stane s PET lahví kterou odhodí v přírodě. Příroda si se vším nedovede poradit.

MŠ v Kyselce byla do spolupráce přizvána v červnu 2008. Poprvé jsme se s paní Jarmilou Kocourkovou setkali na Obecním úřadě v Kyselce. Byly jsme pozvány na prezentaci švédského vzdělávacího systému na NIDV v Karlových Varech. Po prezentaci jsme se setkali s paní Tine Lindth, která pracovala jako ředitelka předškoly ve Sjoholmu v Katrineholmu. Domluvili jsme se na výměně zkušeností, upřesnili jsme si svá očekávání a pustili se do příprav. Naše práce však začíná v září 2008.

Děti ve školce průběžně seznamujeme es životem v cizích zemích a povídáme si velmi často o našich kamarádech ve Švédsku. Děti poznávají zvyky našich přátel a my se snažíme použít švédské národní tradice i v našich podmínkách.

V současné době si formou e-mailů, fotografií, filmů z akcí předáváme informace o činnostech v našich školkách. Děti si prohlíží fotografie a filmy s tvářemi dětí z cizí země a poznávají touto formou, že děti jsou vlastně všude stejné. Posíláme si dárečky v balíčcích. Chceme dětem ve Švédku ukázat naše pohádky a postavy z pohádek. Díky nám, ve Sjoholmu znají Krtečka i Ferdu mravence. My známe švédské Trolly a medvídka Bamse. Děti v naší školce dokáží poděkovat na pozdravit nejen česky a anglicky, ale i švédsky. Snažíme se hledat slovíčka v běžném rozhovoru a motivovat děti pro výuku cizích jazyků.

Již dvakrát jsme navštívili Švédsko a naše švédské kolegyně byly v loňském roce u nás. Na jaře letošního roku jsme navštívili školku ve Sjohomu. Ke spolupráci jsme přizvali jednu z maminek našich dětí MŠ paní Funkovou, která je učitelkou angličtiny u předškolních dětí, proto ji studijní pobyt zajímal jazykově i profesně. Ve Sjoholmu jsme byli součástí běžných aktivit, školních příprav, her a pobytu venku. Díky naší nové spolupracovnici jsme pronikli hlouběji do školské problematiky u nás i ve Švédsku, což bylo pro obě strany velmi obohacující. Děti byly velmi vstřícné, otevřené, komunikativní. Vyslechli jsme si několik říkanek v českém jazyce. Něco takového bylo naprosto neočekávané a dojemné. Další návštěvu v Kyselce očekáváme na jaře 2012.

Pro nás je nejnáročnější komunikace, která probíhá v angličtině. Takže nás naše spolupráce nutí se vzdělávat i jazykově.

Do spolupráce se švédskou školkou Sjoholm v Katrineholmu jsme vstupovali s velkým očekáváním něčeho nového. Něčeho, co přinese nové poznatky do naší práce a obohatí nejen nás, ale i naši MŠ Pramínek v Kyselce. Získali jsme mnoho nových přátel, úžasných zkušeností a další motivaci pro vykonávání naší práce ještě lépe. Děti a jejich rozzářená očička při předávání nových poznatků, jsou největší odměnou za naši náročnou práci.

Schůzka

Dne 12. 4. 2011 se uskuteční schůzka naší MŠ Kyselkas paní Jarmilou Kocourkovou, MŠ Velichov, MŠ Šemnice, MŠ Olšová Vrata, MŠ Doubí a paní ředitelkou 1. MŠ Karlovy Vary Zdeňkou Tichou.

Budeme jednat o naší návštěvě Švédského Katrineholmu v květnu 2011.

Paní učitelka Blanka Zichová a paní učitelka Kateřina Eliášová navštíví naši spolupracující školku Sjoholm v Katrineholmu. Jako velmi vítaná pomoc se naší cesty účastní také paní Zuzana Funková- maminka Honzíka a Káji Dvořákových, kteří navštěvují naši MŠ Kyselka- Pramínek. Paní Funková nám bude tlumočit z angličny. Její znalosti jsou pro nás velmi vítané, především v odborných termínech.

Náš pobyt začíná ve čtvrtek, kdy velmi pozdě v noci dorazíme do Katrineholmu. V pátek ráno v 7. 00hodin začíná náš pracovní den ve školce Sjoholm.

V pondělí a v úterý budeme také celý den ve školce v přímém kontektu s dětmi.

V sobotu a v neděli nás čeká návštěva jiných školských zařízení a beseda s kolegy z několika školek ve Švédsku.

Studijní pobyt ve Švédsku 2011

Spolupráce MŠ Kyselka Pramínek se švédskou předškolou v Katrineholmu ve Sjoholmu probíhá od roku 2008.
Od 12. 5. 2011 do 17. 5. 2011 se uskutečnil již druhý studijní pobyt učitelek MŠ Kyselka Blanky Zichové a Kateřiny Eliášové ve Švédsku. V letošním roce se s námi návštěvy účastnila paní Zuzana Funková, jako zástupce rodičů a překladatel anglického jazyka. Její znalosti v anglickém jazyce, byly pro nás velkým přínosem.

Spolupráce je prospěšná pro obě strany. Dochází k výměně zkušeností mezi pedagogy a navázání přátelství mezi dětmi. Děti si uvědomují, že svět je veliký a život lidé v různých zemích se liší. Komunikace probíhá formou dopisů, e-mailů, fotografií z akcí a činností v MŠ.

Snažíme se ve své práci využít poznatků švédských tradic a začlenit je do našeho programu. Například oslava švédských Velikonoc, svátek sv.Lucie a podobně.

Během pobytu ve švédském Sjoholmu jsme byly přítomny běžnému provozu školky a předškolky. Nahlédly jsme do tajemství běžné výuky, her a pobytu v přírodě.

Stejně jako u nás, jsou děti ve Švédsku otevřené a sdílné. Při našem příchodu se ze všech stran ozývalo „ Dobrý den, ahoj“. Ve třídě na nás čekalo velké překvapení v podobě ryze českých básniček a písniček. například Ivánku náš, Ten náš Pavel..

Srdečnost a úsměv všech dětí a pedagogických pracovníků byl pro nás odměnou za naši práci v tomto projektu. Odnesly jsme si spoustu cenných zkušeností i nových nápadů pro naši práci v MŠ Kyselka.

Práce s dětmi v předškolních zařízeních je ve Švédsku trošku jiná. Hlavně se naše školství liší vysokým počtem dětí v našich třídách oproti Švédsku. Rozdíl je také v množství času tráveného venku v přírodě, kdy švédské děti jsou venku za každého počasí několik hodin denně.

Naše spolupráce obohacuje nejen nás , ale i naše švédské kolegy. V příštím školním roce čekáme návštěvu z Katrineholmu v Kyselce, Dubině, Velichově a Karlových Varech.

Za MŠ Kyselka Blanka Zichová a Kateřina Eliášová