Žákovská knížka
Drobečková navigace

Úvod > > Mezinárodní spolupráce > 2014/2015

2014/2015Návštěva švédských kolegyň v MŠ Kyselka

Ve dnech 13. – 18. 5. 2015 se uskutečnila návštěva švédských kolegyň v MŠ Kyselka. V rámci již osmileté spolupráce navštívily MŠ paní učitelky Tine, Bettan, Lena, Ewa ze švédské školky a předškolky Nyhelmskolan ve švédském Katrineholmu.

Paní učitelky se účastnily pracovních dní v MŠ Kyselka ve čtvrtek a v pátek. Sledovaly nás při práci a také se zapojovaly. Například si s námi zatancovaly na písničku o žabičkách, kterou používají ve své školce v originále – žába se švédsky řekne Smägrodona. Zazpívaly švédskou gratulační písničku při oslavě narozenin Adámka L. Pomáhaly dětem při práci. Děti se na návštěvu těšily, nestyděly se a snažily se s paní učitelkou domluvit. Učili jsme se navzájem podstatná jména k pojmenování obrázků při soutěži na zahradě.

Dostali jsme švédské bonbony, což děti velmi ocenily. Ochutnávka se jim velmi líbila. Převzali jsme krásné korále k navlékání . Byla podpořena naše snaha pro práci při tvoření a skládání z malých korálků. Dostali jsme stojan na odkládání rozestavěných prací. Přivezli nám mnoho fotografií a obrázků od dětí ve školce Nyhelm. Nechyběla kniha s krásnými ilustracemi, přeložená zakladatelkou našeho projektu paní PhDr. Jarmilou Kocourkovou.

Setkání bylo doplněno neformálními posezeními, které se vždy zvrhly v pracovní schůzku, kde jsme si vyměňovaly své zkušenosti při práci s dětmi. Poznatky z výuky cizího jazyka, které jsou ve Švédsku velmi bohaté, vzhledem k velkému množství, stále nových a nových uprchlíků jsou pro nás velmi vítaným zdrojem inspirace. Práce s dětmi je velmi podobná. Náš vzdělávací systém je velmi propracovaný a návštěva velmi obdivovala, nejen naši práci s velkým množstvím dětí v jedné třídě, ale také například naši školní kuchyň, vyváženost stravy a propracovanost spotřebních košů při přípravě jídel v ZŠ a MŠ. Paní učitelky byly nadšeny shlédnutím divadelního představení chystaného na Kyselecké slavnosti. Obdivovaly vystoupení a děti sklidily obrovskou pochvalu za své umění.

Velký rozdíl v našich školkách vidíme především v množství dětí na jednoho pedagoga. V našich vzdělávacích podmínkách se často dostáváme na práci jedné učitelky MŠ s 28 dětmi ve třídě. Na tento počet dětí by ve Švédsku byly nejméně tři učitelky.

Prohlédli si podrobně Kyselku- most v Radošově, okolí kostela, park v Kyselce, kino. Nezapomněli jsme jim ukázat opravenou stáčírnu vody Löschner a zrestaurovanou vázu na OÚ v Kyselce. Čekala nás společná večeře s primátorem města Karlovy Vary, návštěva Mariánských lázní, Ostrova a Karlových varů. Na závěr, jsme se vypravili na návštěvu Lidic a uctění památky obětí 2. světové války. Památník dětí v Lidicích, byl velmi smutným připomenutím událostí 2. světové války. Následovala návštěva Prahy, prohlídka staré města a nadšení našich hostů neznalo mezí.

Velké poděkování patří paní Bc. Zuzaně Funkové, za překlad velké většiny našich slov do angličtiny a paní PhDr. Jarmile Kocourkové, za překlad do švédštiny a propojení celého projektu výměny a spolupráce mezi švédským Katrineholmem, Kyselkou a Karlovými Vary.

Blanka Zichová

Vernisáž výstavy

"Deset let výměnného projektu mezi švédským Katrineholmem a Karlovými Vary (2005-2015)"

Motto: Cesta k porozumění jiné kultuře vede přes její poznání

Napočátku byl nápad švédského novináře Holgera Wiegertze uspořádat výstavu. O Karlových Varech ve Švédsku. Stalo se tak v roce 2005 ve švédském Katrineholmu a jmenovala se "Karlovy Vary, město přinášející zdraví". Tato akce měla za úkol jednak představit ve Švédsku naše - tam takřka zapomenuté - lázeňské město, jednak otevřít první "Karlovarský kulturní týden v Katrineholmu". O rok později se konal ještě druhý. Byla zahájena vzájemná setkávání mezi ZŠ a ZUŠ Šmeralova a katrineholmskou hudebně zaměřenou školou Tallås. Tyto školy spolu s dalšími subjekty realizovaly v průběhu osmi let kolem šestnácti společných česko-švédských koncertů a osm výstav žákovských výtvarných prací. Začala se rozvíjet také spolupráce mezi učitelkami (a jejich svěřenci) z mateřských školek z Karlových Varů, Kyselky, Šemnice, Velichova na straně jedné a učitelkami ze švédského Katrineholmu, Flenu, Malmköpingu, Sköldinge, Norrköpingu na straně druhé. V projektu byly zapojeny v průběhu let i jiné školy, například SPgŠ se svým Karlovarským dívčím pěveckým sborem, ZUŠ A. Dvořáka s žákovským smyčcovým orchestrem, výměnu zkušeností zahájili také pracovníci Krajské knihovny Karlovy Vary a Katrineholms bibliotek Ängeln. Když Klub přátel fotografie z Karlových Varů měl v Katrineholmu výstavu "Karlovarské motivy", v Karlových Varech se zase konala reciproční výstava Thomase Nilssona "Katrineholmské motivy". Není možné stručně vyjmenovat všechny známé účastníky za deset let trvání projektu, tak alespoň některé: Miloš Bok, Karel Šimadl, Jiří Štrunc, Jindřich Volf, Georg Riedel, Miroslava Mendělová, Tereza Dudková, Karolína Kučerová, Milan Krajíc, Luboš Víšek, O. Lipenský a další. Na začátku byla myšlenka spolupráce dvou klubů: švédského Katrineholms Språk- och Kulturklubb a českého Klubu přátel Karlových Varů. Zakladatelkou, hybatelkou, překladatelkou i spojovacím článkem byla po celou dobu autorka článku, která se tímto omlouvá všem, o nichž se z důvodu nedostatku
prostoru nezmínila, a zároveň si z celého srdce přeje, aby tento projekt dál přinášel účastníkům radost. Také by chtěla poděkovat všem institucím, které jí v průběhu let pomáhaly, zejména Magistrátu Města Karlovy Vary a Katrineholmské komuně, Velvyslanectví ČR ve Stockholmu, hlavně paní velvyslankyni Marii Chatardové, a mnoha jiným.

Na závěr několik čísel: v průběhu deseti let se konalo sto pět různých akcí, kterých se přímo zúčastnilo kolem pěti tisíc, většinou mladých lidí.
Návštěvníků přišlo celkem asi dvacet tisíc. Spolupracovali jsme s přibližně třiceti různými subjekty. Vyšlo o nás na čtyřicet novinových
článků českých i švédských, čtyřikrát jsme mluvili o projektu v rádiu a jednou v televizi.

Vernisáž výstavy k desetiletému výročí tohoto rozsáhlého česko-švédského projektu se uskuteční 7. ledna 2015 v 17 hodin v galerii Duhová paleta, kde pak bude k vidění až do 29. ledna. Dne 10. ledna od 16 hodin bude probíhat tamtéž literární čtení autorky článku, převážně v žánru historické fikce.

Jarmila Kocourková, 14.11.2014

Návštěva paní uč. Zichové ve školce Nyhelm

Rok se s rokem sešel a naše spolupráce znovu ožívá. Paní učitelka Blanka Zichová se vydala na dlouhou cestu do
Švédska. Pobyt ve školce Nyhelm v Katrineholmu, asi 120. km od Stockolmu, byl náročný, přínosný a velmi obohacující. Dva dny ve škole a školce Nyhelm v Katrineholmu byl novinkou. Naše spolupracující školička - Sjoholm, byla rozhodnutím politiků uzavřena. Důvodem byly finance. Paní učitelky se kterými spolupracujme již šest let, si již zvykly na nové prostředí a prostory.Tato velká změna byla náročná pro pedagogy, rodiče a samozřejmě pro děti. Švédsko se potýká s velkým počtem přistěhovalců- Somálsko, Rumunsko...Velký počet dětí ve školce, jsou cizinci. Problém, je řeč a komunikace.

Práce ve školce je velmi podobná naší.
Děti se různou formou učí novým věcem. Pod vedením učitelek, jsou jejich dny plné zážitků, vjemů a nových informací. Ranní pozdrav ve školce v cca 15 ti jazycích, doplněných pozdravem ve znakové řeči je naprostou samozřejmostí pro každé dítě ve školce. Děvčátka se šátky na hlavě, chlapci jsou veselí, stejní jako ostatní, rozdíl je jen v tmavé pleti. To jsou děti, které potkáte ve Švédsku, díky vstřícnosti státu k přistěhovalcům, na každém kroku.

Setkání s pedagogy v jejich domácnostech a poznávání okolní krajiny byla velmi vítanou změnou, při pracovním vytížení. V krajině u nás a ve Švédsku, je velký rozdíl. Švédsko je země vod, lesů a skal.
Jízda po silnici, ukončená na břehu ohromného jezera? Pro Švédsko věc normální. Prostě najedete na trajekt a jedete zdarma na ostrov. Pokud se s autem nevejdete? Nevadí! Pojedete za dvě hodiny. Žádný problém.
Vzdálenosti 100km jsou každodenním chlebem ve Švédsku.

Děti ve školce Nyhelm s nadšením převzaly sluníčka vyrobená z DVD od našich dětí. Také gumičkové náramky od školáků. Pastelky, míčky, omalovánky získané od Karlovarského kraje, Vojenských lesů a města Karlovy Vary zaplnily stůl ve třídě. Na oplátku děti ve třídě Žabiček v Kyselce převzaly Trolly vyrobené dětmi ve Švédsku. Prohlíželi jsme si fotografie a film ze školky ve Švédsku.

Nyní se těšme na jaro 2015, kdy přijedou 4 učitelky na návštěvu do naší školky. Spolupráce na naší školce je dlouhodobá. Bez přerušení trvá od roku 2008. Vše obohacuje děti na obou stranách. Pochopení vzdálenosti, způsob dopravy,jiné řeči a jiného způsobu života očima dětí?Ano! Je to možné.