Žákovská knížka
Drobečková navigace

Úvod > > Mezinárodní spolupráce > 2017/2018

2017/2018Návštěva učitelek švédského Katrineholmu v MŠ Kyselka

Již jedenáct let probíhá spolupráce mezi Mateřskou školou Nyhem-Strångsjö a MŠ Kyselka. Ve dnech 9. 5. – 14. 5. 2018 se uskutečnil další studijní pobyt učitelek švédské školky Nyhem-Strångsjö v MŠ Kyselka. Paní učitelka Tine, Bettan, Lena se účastnily běžného provozu mateřské školy. Byly přítomny velké části vzdělávacího procesu ve dvou dnech. Sledovaly vzdělávání dětí v obou třídách. Ve třídě Žabiček požádaly o přítomnost při výuce angličtiny, hře na flétny a cvičení jógy. Program dne byl přizpůsoben tak, aby učitelky byly přítomny těmto aktivitám a aby děti neměly pocit změny, nebo něčeho nevítaného. Děti byly velmi kontaktní. Snažily se s učitelkami komunikovat, vyhledávaly jejich přítomnost a dožadovaly se reakcí na své podněty.

V průběhu studijního pobytu jsme společně navštívili Mateřskou školu Jakubov, kde nám nová paní ředitelka Bc. Petra Mrhálková představila svou vizi a snahu o změny ve zmíněné mateřské škole. Uskutečnila se návštěva v ZŠ a ZUŠ Šmeralova v Karlových Varech, kde byly učitelky přítomny výuce sborového zpěvu předškolních dětí.

Studijní pobyt byl proložen společenskými akcemi, jako je setkání s primátorem města Karlovy Vary, starostou obce Kyselka. Také nechybělo pozvání na závěrečnou večeři, ke které se připojily učitelky z Karlových Varů, celý pobyt byl na tomto setkání zhodnocen a byly vytvořeny náměty a cíle na další společné studijní pobyty.

Švédské velikonoce ve školce – 27. 3. 2018

Další oslava velikonočních svátků ve školce byla veliká. Podle knihy Děti z Bullerbynu jsme si ve školce udělali oslavu. Trošku jsme si oslavu přizpůsobili našim možnostem. Děti si 27. 3. 2018 navlékly masky, přidala se i p. uč. Zichová a p. uč Eliášová a začala oslava. Některé děti měly masku čarodějnice, jiné běžné masky z maškarních plesů. Přečetli jsme si kapitolu o Velikonocích v Bullerbynu.

Hráli jsme různé hry s velikonoční tematikou. Jedna taková hra byla o hledání velikonočních zajíčků. Kdo jich najde nejvíc? Kdo bude vítěz? Všichni se nažili, všichni dostali odměnu. Ve vajíčkové soutěži, však byli vítězové pouze tři.

Fotografie z naší oslavy posíláme do Švédského Katrineholmu, spolu s velikonočním balíčkem, plným pozdravů a výrobků od našich dětí z MŠ. Paní učitelky totiž čeká 5. 4. 2018 setkání s paní PhDr. Jarmilou Kocourkovou, která nám v naší spolupráci velmi pomáhá.

Píší o nás spolupráce mezi MŠ Kyselka - MŠ Strångsjö a předškolou Nyhelm v Katrineholmu

Školská a kulturní spolupráce mezi městy Katrineholm a Karlovy Vary

Velvyslanec České republiky Jiří Šitler navštívil 28. září Katrineholm, kde se sešel se starostou města Göranem Dahlströmem a jeho náměstkem pro školství Johanem Söderbergem, aby se seznámil s dlouholetou spoluprací Katrineholmu s Karlovymi Vary, která se týká řady oblastí: kromě školství rovněž i kultura či technická správa. Jedná se o zcela příkladnou spolupráci měst z České republiky a Švédska, nejlepší svého druhu na úrovni měst a obcí.

Během jednání se starostou města byly diskutovány rovněž formy ekonomické spolupráce a komunální politika v ČR a Švédsku. Setkání se zúčastnily i učitelky mateřských škol z Karlovarska a jejich katrineholmské partnerky společně s předsedkyní Katrineholmského klubu řeči a kultury Jarmilou Kocourkovou.

Velvyslanec během návštěvy Katrineholmu navštívil přípravnou třídu ve školce Nyhemsskola, kde projekt spolupráce obou měst letos slaví již 10leté výročí.
Švédské děti znají české pohádkové postavičky včetně například Krtečka, který je velkým kamarádem švédského skřítka Trolleho, ovládají základní české pozdravy a mají mezi svými šestiletými vrstevníky v České republice mnoho kamarádů. Projekt byl v roce 2014 Evropskou komisí vyhodnocen jako nejlepší v rámci tehdejší programu Comenius.

Zdroj : https://www.mzv.cz/stockholm/cz/kultura_skolstvi_a_krajane/skolstvi/skolska_a_kulturni_spoluprace_mezi_mesty.html

Podzimní procházka

V pátek 13. 10. Přišli jsme ráno do třídy a ležel u Trola Trulla dopis. Vzkazoval nám, že jeho kamarádka Trullsa má přání. Jaké přání? Abychom zažili podobný den, jako zažívají děti ve Švédsku, když jsou celý den venku. Trull, ale ten dopis ztratil, když usnul na zahradě v naší školce.

Po svačině jsme se natěšeně vydali hledat dopis na zahradu. Hledali jsme a hledali. Doufali v brzké nalezení. Po chvíli jsme dopis našli. Na něm bylo písmem nakresleno zadání úkolů, které jsme měli splnit a hledat poklad.

Vydali jsme se do lesa plnit úkoly, už po cestě jsme jich pár splnili. Poznávali jsme barvy rostlin, poslouchali jsme ticho jaké je v lese. Kreslili jsme klacíkem do hlíny. Nasbírali pár surovin. Řekli básničku o přírodě. A nakonec jsme si mohli zařádit v lese, stavět domečky u pařezů. Jen tak běhat v trávě, nebo sledovat okolí. Po splnění jsme se vydali zpět do školky, kde jsme zaslouženě od Trollů dostali odměny. Vše jsme splnili, až na jedno poslání. Musíme ještě napsat dopis do Švédska.

Poklad

V rámci naší mezinárodní spolupráce jsme na pondělí úterý 16. 10. připravili společnou činnost dětí ze třídy Žabiček. Zakopávali jsme poklad. K této činnosti v rámci enviromentální výchovy jsme se inspirovali v průběhu naší mezinárodní spolupráce od kolegů ze švédského Katrineholmu . Nazýváme jej "Poklad", neboli "Co příroda umí a neumí".

Vyrobili jsme "Poklad". Na dřevěnou desku je připevněno několik předmětů z různých materiálů- plast, textil, papír, potraviny.

Vydali jsme na stejné místo jako v loňském roce. Zde jsme vykopali loňský poklad a pozorovali jsme, s čím si příroda
poradila, to znamená, co se rozložilo a co zůstalo. Také jsme zjistili, s čím si příroda nedokáže poradit a co se s předměty
stalo. Nový poklad jsme zakopali na stejném místě. Udělat do země větší díru není žádná legrace, o tom se děti přesvědčily samy, ale nakonec jsme to zvládli. Nás "Poklad" vykopeme opět na jaře nebo na podzim, podle toho, jak se nám tato činnost bude hodit do našich činností.

Celou dobu nás doprovázeli naši kamarádi Trol Trulle a Trulsa. Jsou to maskoti naší spolupracující školky v Katrineholmu a velmi často je využíváme jako motivaci pro naši práci. Napili jsme se pramenité vody u studánky. V parku jsme si vyzkoušeli řezání jednoruční pilkou. Zkoušeli jsme uříznout kolečko ze silnější větve. Nařezaná kolečka využijeme na vánoční tvoření.