Žákovská knížka
Drobečková navigace

Úvod > > Informujeme vás:

Informujeme vás: 

Vážení rodiče,
bylo vydáno ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 9. 7. 2021.

Pravidla pro jednotlivé skupiny zemí
 Pravidla pro umožnění vstupu na pracoviště nebo pro přítomnost na činnosti vzdělávací instituce se liší podle stanovené míry rizika nákazy země, ve které daná osoba pobývala.
Informace o zemích jsou dostupné na stránkách Ministerstva zahraničí.

Pro MŠ je platná tato část:

Zvláštní pravidla platí pro děti do 6 let v mateřských školách Děti do 6 let nepodléhají povinnosti testování ve výše uvedených případech, ale pro mateřské školy se uplatňují zvláštní pravidla:

-  pokud se děti ve věku do 6 let vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, resp. s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR.

 -  I kdyby se podrobily testu a výsledek by byl negativní, není možné takto prolomit povinnost samoizolace.

- Co se týká dětí, které dovršily 6 let věku, tak se na ně vztahují pravidla stejná jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí.