Žákovská knížka
Drobečková navigace

Úvod > > Zápis do MŠ Kyselka

Zápis do MŠ KyselkaZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY KYSELKA               
V termínu od 2. – 16. 5. 2021 proběhne zápis do mateřské školy.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

  1. osobním podáními předchozí domluvě bez PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE a pouze s jedním zákonným zástupcem dítěte,
  2. do datové schránky školy-mkkmeu2,
  3. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce. Bez uznávaného elektronického podpisu je nutné, aby Žádost o přijetí zákonný zástupce do 5 dnů potvrdil,
  4. poštou (rozhodující je datum podání na poštu).

Dokumenty, které zákonný zástupce osobně předloží nebo zašle jako přílohu:

  • Žádost o přijetí dítěte do MŠ.   https://www.zskyselka.cz/ v sekci MŠ -  Dokumenty
  • Přihláška do MŠ - https://www.zskyselka.cz/ v sekci MŠ -  Dokumenty
  • Doložení řádného očkování dítěte - Evidenční list  https://www.zskyselka.cz/ v sekci MŠ -  Dokumenty

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Potvrzení je součástí Evidenčního listu nebo může být jako samostatná příloha. (razítko a podpis lékaře na evidenčním listu dítěte. Dítě je řádně očkováno dle očkovacího kalendáře)

  • Rodný list dítěte / při dálkovém zápisu – email, DS, pošta- zašlete kopii, ta bude přiložena jako součást spisu dítěte/

Opatření proti COVID 19 –v den zápisu (po předem domluvené schůzce) se prosím dostavte s respirátorem (nebo podle aktuálních hygienických nařízení) a požadovanou dokumentací. Dodržujte instrukce zaměstnanců školy, v kanceláři MŠ budete vyzváni k předložení dokumentů.