Žákovská knížka
Drobečková navigace

Úvod > > Přijímací řízení

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy

K předškolnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Kyselka se přijímají děti předškolního věku, pouze do možné volné kapacity mateřské školy a do zákonem stanoveného počtu dětí na 1 třídu (§ 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů).

Do MŠ se přijímají děti zpravidla ve věku od 3 let, nejdříve však děti od dvou let. Záleží na počtu zapsaných dětí a na zralosti dítěte. Zápis do MŠ vyhlašuje vedoucí učitelka MŠ po dohodě s ředitelkou ZŠ a MŠ Kyselka. Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ ředitelka oznámí zákonným zástupcům písemně. Rodiče si mohou rozhodnutí o přijetí osobně vyzvednout v MŠ Kyselka.

V termínu oficiálně zveřejněného data zápisu do  MŠ Pramínek - Kyselka budou přijímány: 

  1. děti v posledním roce před zahájením nebo s odkladem povinné školní docházky (podle § 34 odst. 1 a 4, školského zákona)
  2. děti zpravidla od 3 let věku dítěte s trvalým pobytem v obci Kyselka a Radošov
  3. v případě nenaplnění kapacity se do MŠ Kyselka přijímají děti, které dosáhly 2 let se základními hygienickými návyky (děti bez plen) s trvalým pobytem v obci Kyselka a Radošov

Dítě může být také přijato k předškolnímu vzdělávání podle § 34 odst., školského zákona v platném znění, za předpokladu volné kapacity i v průběhu školního roku. 

Při rozhodování o přijetí dítěte do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání bude ředitelka ZŠ a MŠ Kyselka  postupovat jako správní orgán příslušný podle zákonných ustanovení § 165 odst.2, písm.b) § 34 odst.3, školského zákona v platném znění, podle § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a podle zákona č.500/2004 Sb.,správního řádu, s přihlédnutím k důležitosti jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí.

Žádost o přijetí

Žádost je ke stažení na stránce Dokumenty MŠ.