Žákovská knížka
Drobečková navigace

Úvod >


Příměstský tábor

Vážení rodiče, milí žáci, 
od 19. do 23. 7. 2021 bude pořádaný příměstský tábor s názvem Badatelský týden.
V příloze jsou podrobné informace a přihláška.
Těšíme se na vás.

Markéta Staňková a Alena Ženíšková

přihláška příměstský tábor.docx

Badatelský tábor.pngZápis do 1. ročníku - zveřejnění výsledků

Výsledky zápisu do 1. ročníku ve školním roce 2021/2022
V příštím školním roce bude naši školu navštěvovat 28 prvňáčků. Odklad školní docházky mají 4 děti. 
Děkujeme rodičům za důvěru. 
O termínu třídních schůzek vás budeme informovat.

Mgr. Olga Ševčíková

oznámení zápis do 1. třídyCesta do Říma

Milí účastníci výzvy: „Putování do Říma“
Máme za sebou první týden cesty a musím uznat, že jste všichni skvělí, jak jste výzvu vzali vážně a začali chodit na výlety. Každý večer zapisuji velikou hromadu nafocených tras a obdivuji Vaše krásné i vtipné fotky. Většina tříd svými nachozenými kilometry došla už do sousedního státu - Německo. Po prvních sedmi dnech nejdále došla 7. třída, která se dnes dorazila do velikého města Mnichov. V této třídě je nevíce žáků, kteří se putování účastní. Deváťáci se nenechali zahanbit a peláší za sedmičkou rychlostí blesku. Dnes se dostali k německému městu Ingolstadt. Děti z 5. třídy se do výzvy také pustili s vervou a dnes minuli město Regensburg. Vytrvalci z osmičky postupují systematicky a jsou v těsném závěsu za páťáky, a to ve městě Regenstauf. Šesťáci jsou již také v Německu, dnes dorazili do městečka Wiesau. I 4. třída překročila hranice cizího státu a dnes dorazila do města Mitterteich. Naši malí žáčci z 2. třídy se závratnou rychlostí blíží k hranicím, zatím dorazili do českého města Cheb. A naši nejmenší prvňáci došli do blízkého města Sokolov. Cestovní výzvy se také účastní dospěláci ze školy i školky a přispívají svými naťapanými kilometry hlavně těm třídám, kde je méně žáků a jsou mladšího školního věku. Za to jim patří veliké díky. Vyzývám všechny, kteří ještě otálejí a doteď nevyrazili na výlet po okolí, ať neotálejí. Nejen, že podpoří svou třídu, ale, a to je hlavní, podpoří své zdraví. Protože, jak už bylo řečeno v dávné historii:“ Ve zdravém těle, zdravý duch.“ A právě v dnešní nelehké době je důležité si udržet zdraví a pozitivní myšlení. Moc se těším na další Vaše emaily. Vaše Müllerka
 
Podrobnosti na naší facebookové stránce - https://www.facebook.com/ZS.Kyselka


ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU - průběh

Vážení rodiče, 
vzhledem ke špatnému vývoji se zápis uskuteční bez tradičního setkání s dětmi. 
Zápis bude probíhat od 1. 4. do 23. 4. 2021
Možnosti zápisu
- zákonný zástupce pošle vyplněnou a podepsanou přihlášku poštou nebo vhodí do schránky u školy (je potřeba přiložit kopii rodného listu případně dalších dokumentů, jako například rozhodnutí o svěření dítěte do péče apod.)
- zákonný zástupce si domluví termín ve škole v daném období a podá přihlášku osobně - domlouvejte na tel. čísle 727 887 181 nebo napište mail: info@zskyselka.cz
- zákonný zástupce odešle přihlášku opatřenou elektronickým podpisem mailem
- zákonný zástupce odešle přihlášku datovou schránkou 
Jiný způsob podání (například mailem bez elektronického podpisu) musí zákonný zástupce potvrdit do 5 dnů některým z výše uvedených způsobů, jinak je přihláška neplatná. 

Zapisují se i děti, které měly odklad a byly zapsané již minulý školní rok.

I přesto, že nelze uskutečnit tradiční zápis do první třídy, zveme vás na individuální prohlídku, kterou můžete uskutečnit se svým dítětem.
Domluvte si termín na tel. čísle 727 887 181.

Medailonek školy zde: medailonek školyZápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Zápis do první třídy pro školní rok 2021/2022 bude probíhat 8. dubna od 13:00 hod do 17:30 hod a 12. dubna od 13:00 hod do 16:00 hod. V případě nepříznivé epidemiologické situace budou podmínky zápisu ještě upraveny. 
Kdo jde k zápisu? Děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a děti, kterým byl již udělen odklad školní docházky. 
Co s sebou? Rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce dítěte. Můžete si také předem vytisknout žádost k přijetí, žádost o odklad školní docházky a souhlas se zpracováním osobních údajů.
Jiné způsoby zápisu: elektronicky datovou schránkou, prostřednictvím mailu s elektronickým podpisem.
Odklad školní docházky: v případě, že chcete požádat o odklad školní docházky, je potřeba mít doporučení ze školského poradenského pracoviště (PPP, SPC) a odborného lékaře (pediatra) či klinického psychologa. 
Podmínky přijetí: Kapacita první třídy je 30 žáků, v případě většího počtu uchazečů budou upřednostněni žáci podle spádovosti. 

Doplňující informace na tel. čísle: 727887181

Mgr. Olga Ševčíková, ředitelka školyVýuka od 30. 11. 2020

Vážení rodiče, 

veškeré informace k výuce od pondělí 30. 11. najdete v systému Edupage. 

Plánek k rozmístění tříd v okolí školy, časový rozvrh jídelny a rozdělení tříd ve školní družině najdete také v Edupage a zde v příloze.

Těšíme se na děti. 

V pondělí na shledanou.

Mgr. Olga Ševčíková, ŘŠ

rozmístění tříd.png

Rozvrh jídelna 30.11.2020

Rozdělení žáků - družina

 Výuka od 18. 11. 2020

Výuka od středy 18. 11. - do školy jdou žáci první a druhé třídy, podrobné informace rodiče dostali od svých třídních učitelek. Ostatní třídy se vzdělávají dál distančně podle dosavadního rozvrhu.
Důležitá informace pro ostatní žáky......máte možnost si chodit pro obědy do jídlonosičů. Musíte se ale přihlásit u paní Labíkové den předem a přijít do jídelny mezi 11 - 11:20 hodinou.
A pokud sledujete zpravodajské kanály, tak určitě víte, že se zvažuje, že půjdou skoro všichni žáci v pondělí do školy.
 
Těšíme se na vás. Olga Ševčíková


Distanční výuka od 14. 10. 2020

Vážení rodiče, od středy 14. 10. přechází všichni žáci na distanční výuku. Během dnešního dne dostanete přes Edupage rozvrh hodin platný pro dobu online vyučování. V uvedené hodiny budou vyučující online a řešit s žáky učivo. Dále dostanou žáci (úměrně věku) i samostatnou práci.
K distanční výuce stačí mobilní telefon s připojením k internetu. Pokud někdo nemá připojení k internetu, bude dostávat tištěné pracovní listy, které budou umístěné ve venkovní učebně (v některých předmětech i přes online připojení bude třeba si vyzvednout vytištěné učivo).
Pokud si dítě potřebuje ve škole vyzvednout zapomenuté učebnice, může každý všední den od 9 do 14 hodin.
Obědy ve školní jídelně budou od středy 14. 10. automaticky všem odhlášeny.
V případě potřeby se obracejte na třídní učitele nebo vedení školy. Děkujeme za spolupráci


Výuka od 12. 10. 2020 na druhém stupni ZŠ

Vážení rodiče, dle nařízení MZ a MŠMT se od příštího týdne musí třídy na druhém stupni rozdělit na dvě poloviny.
V týdnu od 12. - 16. 10. budou do školy chodit žáci 6. a 9. tříd a žáci 7. a 8. tříd se budou vzdělávat distančně.
V následujícím týdnu od 19. - 23. 10. budou ve škole žáci 7. a 8. tříd a distančně se budou vzdělávat žáci 6. a 9. ročníku.
Distanční výuka je pro žáky povinná a bude probíhat podle rozvrhu v přes školní účty. Nemožnost připojení se k internetu budeme řešit individuálně náhradní prací.
Podzimní prázdniny jsou prodloužené na celý týden, budou od 26. do 31. 10. 2020.
Děti téměř nemarodí, budeme doufat, že to tak zůstane. Pevně věříme, že to všichni zvládneme.
Pro další informace se obracejte na třídní učitele nebo vedení školy.


EDUPAGE

Od 1. 9. 2020 začala ZŠ Kyselka využívat nový systém pro vedení školní matriky. Systém EduPage nám umožňuje vést elektronickou třídní knihu a žákovskou knížku. Každému z rodičů, který nám poskytl emailovou adresu, jsme zřídili účet, pod kterým se může do systému EDUPAGE přihlásit. Příhlásit se můžete zde. Po přihlášení budete mít přehled o známkách, rozvrhu hodin, absenci Vašeho studenta. Aplikaci EDUPAGE si můžete stáhnout i do mobilního telefonu (přihlašovací údaje jsou stejné jako pro přihlášení na internetu). V případě problémů pište na email p.glatz@zskyselka.cz