Žákovská knížka
Drobečková navigace

Úvod >


EDUPAGE

Od 1. 9. 2020 začala ZŠ Kyselka využívat nový systém pro vedení školní matriky. Systém EduPage nám umožňuje vést elektronickou třídní knihu a žákovskou knížku. Každému z rodičů, který nám poskytl emailovou adresu, jsme zřídili účet, pod kterým se může do systému EDUPAGE přihlásit. Příhlásit se můžete zde. Po přihlášení budete mít přehled o známkách, rozvrhu hodin, absenci Vašeho studenta. Aplikaci EDUPAGE si můžete stáhnout i do mobilního telefonu (přihlašovací údaje jsou stejné jako pro přihlášení na internetu). V případě problémů pište na email p.glatz@zskyselka.czZkrácené vyučování pátek 11. 9. 2020

Vážení rodiče,

z důvodu školní pedagogů bude v pátek 11. 9. zkráceno vyučování. Všechny třídy končí po druhém bloku, tedy v 11:20 hodin. Na oběd půjdou přednostně žáci druhého stupně a žáci prvního stupně, kteří nenavštěvují školní družinu.

Děkujeme za pochopení.

Olga ŠevčíkováZačátek nového školního roku - informace

Vážení rodiče, 

blíží se nám začátek nového školního roku, tak vám sem vkládáme několik důležitých informací. Začínáme 1. 9. v 8 hodin ráno tak, jak jste zvyklí. Děti půjdou do školy hlavním vchodem bez přezouvání, ve škole budou do 8:45 se svými třídními učiteli a dostanou pro vás napsané všechny důležité informace. S ohledem na zpřísněná pravidla a doporučení Ministerstva zdravotnictví jsme se dohodli, že do školy můžou rodiče doprovodit prvňáčky, ostatní rodiče žádáme o vyčkání venku před budovou. Tento čas využijte na přihlášení svých dětí do školní družiny a na přihlášení obědů. 

Protože nás tento rok čeká dost novinek, rozhodli jsme se netradičně pro třídní schůzky již teď v září. Budou se konat 8. 9. od 16 hodin pro 1.stupeň a od 17 hodin pro 2. stupeň. 

Těšíme se na shledání.

Učitelé ZŠ KyselkaHodnocení žáků ve druhém pololetní školního roku 2019/2020

Hodnocení žáků 

Na základě vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, bude hodnocení žáků vycházet:

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně
docházet do školy,
b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové
vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při
vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do
školy, a
c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

S dotazy k hodnocení se obracejte na ředitelku školy Olgu Ševčíkovou, tel. číslo: 727 887 1812. stupeň - rozvrh hodin

Vážení rodiče, 
od 8. 6. můžou ve skupinách po 15 žácích do školy nastoupit i žáci druhého stupně, podmínkou je dodržení všech pravidel vydaných MŠMT. 
Po zvážení situace (zejména s ohledem na toalety a velikost školy) jsme se rozhodli, že umožníme žákům jedno setkání s každou paní učitelkou. V jednom dni bude ve škole jen jedna třída druhého stupně. 
Sraz před školou v 7:55 u venkovní učebny, kde si žáky vyzvedne vyučující. S sebou čestné prohlášení o zdravotním stavu. 
Úterý 9. 6. - šestá třída - 8 - 9:30 hod. - český jazyk
                                        10:00 - 11:30 hod. matematika
Středa 10. 6. - sedmá třída - 8 - 9:30 hod. - český jazyk
                                              10:00 - 11:30 hod. matematika
Čtvrtek 11. 6. - osmá třída - 8 - 9:30 hod. - český jazyk
                                            10:00 - 11:30 hod. matematika
Pátek 12. 6. - šestá třída - 8 - 9:30 hod. - anglický jazyk
                                          10:00 - 11:30 hod. dějepis
Pondělí 15. 6. - sedmá třída - 8 - 9:30 hod. - anglický jazyk
                                               10:00 - 11:30 hod. dějepis
Úterý 16. 6. - osmá třída - 8 - 9:30 hod. - anglický jazyk
                                         10:00 - 11:30 hod. dějepis
Středa 17. 6. - šestá třída - třídnické hodiny, odevzdávání knížek, vyklizení třídy
Čtvrtek 18. 6. - sedmá třída - třídnické hodiny, odevzdávání knížek, vyklizení třídy
Pátek 19. 6. - osmá třída - třídnické hodiny, odevzdávání knížek, vyklizení třídy

Těšíme se na září a doufejme na normální provoz. 

Učitelé ZŠ Kyselka Ředitelské volno 29. - 30. 6. 2020

Vážení rodiče, milí žáci, 

v souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a po dohodě se zřizovatelem oznamuji, že 29. a 30. 6. 2020 je ředitelské volno z důvodu DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků). Školní družina pro děti, které jsou zapsané, bude možná. Rozhodnutí o otevření ŠD bude 22. 6. podle počtu přihlášených dětí. Prosím hlaste své děti do 19. 6. v kanceláři školy nebo u vychovatelek ve školní družině. Školní družina v tomto týdnu je pouze pro děti, které teď dochází do školy.

Děkuji za pochopení.

Olga ŠevčíkováProvoz školy od 25. 5. 2020

Vážení rodiče, 
od 25. 5. budou žáci prvního stupně mít možnost dobrovolně navštěvovat školu. Po předběžném zjišťování zájmu zatím máme v plánu otevřít tři skupiny, v některých budou žáci více ročníků pohromadě. Hygienické pokyny a průběh celého vyučování je popsán v příloze "informace k provozu od 25. 5.". Jedná se o momentální stav a pokyny MŠMT, doufáme, že situace se bude i nadále zlepšovat a bude docházet k uvolňování (například co se týká nošení roušek). Děti, které budou od 25. 5. do školy chodit, musí první den donést čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. 
Přihláška je součástí Informací k provozu (prosíme odstřihnout a vyplněně a podepsané donést do  školy do 18. 5., můžete vhodit do schránky vedle hlavního vchodu). Pokud nemáte možnost tisknout, vytištěné informace i čestné prohlášení je k odebrání ve venkovní učebně za školou (můžete si vyzvednout kdykoliv, i ve večerních hodinách bez ohledu na provoz školy). Pokud máte nějaké dotazy, problém s vyzvednutím či odevzdáním přihlášky, obraťte se na třídní učitelky vašich dětí či na kancelář školy. 
Důležité info - odpolední vyučování (družina) bude pro všechny děti zdarma.
Informace k provozu 25.5.
Čestné prohlášeníLinka bezpečí

Moc si přejeme, aby tohle nikdy žádné dítě nepotřebovalo. Ale v této vypjaté době se možná odkaz na služby Linky bezpečí může hodit... člověk si často potřebuje třeba jen s někým nezaujatým popovídat, urovnat si myšlenky..... Stejně jako je to náročné pro mnohé děti, je to náročné i pro dospělé. I oni mají možnost zavolat, poradit se, srovnat si myšlenky. Neváhejte linku využít, když máte krizi, ostuda to rozhodně není. 

Linka bezpečíZÁPIS DO 1. ROČNÍKU - INFORMACE

Informace zde

žádost o přijetí a žádost o OŠD

Informace o škole

 Zvládneme to

Vážení rodiče, příbuzní, přátelé, děti…po uplynulém týdnu a půl máme pro vás pár postřehů k domácí výuce.
Každé dítě to má trošku jinak, ale je potřeba se učit pravidelně každý den přibližně dvě hodiny denně (prvňáci kratší dobu, osmáci zase můžou déle).
Učení by měly děti zvládnout samostatně jen s malou dopomocí, přibližně stejně, jako dříve domácí úkoly.
Pokud narazíte na něco, co dítě nezvládá, dejte vědět své učitelce, svému učiteli. Budeme rádi za zpětnou vazbu. Stejně tak pokud by děti nad učením trávily každý den neúměrně hodně času.
Nové učivo dáváme jen z těch předmětů a v těch ročnících, kde odhadujeme, že to děti zvládnou. Jinak vybíráme úkoly hlavně k procvičování toho, co se děti učily už ve škole.
Přednost před učením má rodinná pohoda, zajištění potřeb vašich rodin, práce, do které někteří chodíte. Všem je nám jasné, že po návratu do školy budeme muset nastavit takový systém výuky, abychom to vše zvládli….. a my to společně zvládneme, o tom nepochybujeme. ????
Napište nám, jak to zvládáte.