Žákovská knížka
Drobečková navigace

Úvod >


Štítky:

Výuka od 18. 11. 2020

Výuka od středy 18. 11. - do školy jdou žáci první a druhé třídy, podrobné informace rodiče dostali od svých třídních učitelek. Ostatní třídy se vzdělávají dál distančně podle dosavadního rozvrhu.
Důležitá informace pro ostatní žáky......máte možnost si chodit pro obědy do jídlonosičů. Musíte se ale přihlásit u paní Labíkové den předem a přijít do jídelny mezi 11 - 11:20 hodinou.
A pokud sledujete zpravodajské kanály, tak určitě víte, že se zvažuje, že půjdou skoro všichni žáci v pondělí do školy.
 
Těšíme se na vás. Olga Ševčíková


Distanční výuka od 14. 10. 2020

Vážení rodiče, od středy 14. 10. přechází všichni žáci na distanční výuku. Během dnešního dne dostanete přes Edupage rozvrh hodin platný pro dobu online vyučování. V uvedené hodiny budou vyučující online a řešit s žáky učivo. Dále dostanou žáci (úměrně věku) i samostatnou práci.
K distanční výuce stačí mobilní telefon s připojením k internetu. Pokud někdo nemá připojení k internetu, bude dostávat tištěné pracovní listy, které budou umístěné ve venkovní učebně (v některých předmětech i přes online připojení bude třeba si vyzvednout vytištěné učivo).
Pokud si dítě potřebuje ve škole vyzvednout zapomenuté učebnice, může každý všední den od 9 do 14 hodin.
Obědy ve školní jídelně budou od středy 14. 10. automaticky všem odhlášeny.
V případě potřeby se obracejte na třídní učitele nebo vedení školy. Děkujeme za spolupráci


Výuka od 12. 10. 2020 na druhém stupni ZŠ

Vážení rodiče, dle nařízení MZ a MŠMT se od příštího týdne musí třídy na druhém stupni rozdělit na dvě poloviny.
V týdnu od 12. - 16. 10. budou do školy chodit žáci 6. a 9. tříd a žáci 7. a 8. tříd se budou vzdělávat distančně.
V následujícím týdnu od 19. - 23. 10. budou ve škole žáci 7. a 8. tříd a distančně se budou vzdělávat žáci 6. a 9. ročníku.
Distanční výuka je pro žáky povinná a bude probíhat podle rozvrhu v přes školní účty. Nemožnost připojení se k internetu budeme řešit individuálně náhradní prací.
Podzimní prázdniny jsou prodloužené na celý týden, budou od 26. do 31. 10. 2020.
Děti téměř nemarodí, budeme doufat, že to tak zůstane. Pevně věříme, že to všichni zvládneme.
Pro další informace se obracejte na třídní učitele nebo vedení školy.


EDUPAGE

Od 1. 9. 2020 začala ZŠ Kyselka využívat nový systém pro vedení školní matriky. Systém EduPage nám umožňuje vést elektronickou třídní knihu a žákovskou knížku. Každému z rodičů, který nám poskytl emailovou adresu, jsme zřídili účet, pod kterým se může do systému EDUPAGE přihlásit. Příhlásit se můžete zde. Po přihlášení budete mít přehled o známkách, rozvrhu hodin, absenci Vašeho studenta. Aplikaci EDUPAGE si můžete stáhnout i do mobilního telefonu (přihlašovací údaje jsou stejné jako pro přihlášení na internetu). V případě problémů pište na email p.glatz@zskyselka.czZkrácené vyučování pátek 11. 9. 2020

Vážení rodiče,

z důvodu školní pedagogů bude v pátek 11. 9. zkráceno vyučování. Všechny třídy končí po druhém bloku, tedy v 11:20 hodin. Na oběd půjdou přednostně žáci druhého stupně a žáci prvního stupně, kteří nenavštěvují školní družinu.

Děkujeme za pochopení.

Olga ŠevčíkováZačátek nového školního roku - informace

Vážení rodiče, 

blíží se nám začátek nového školního roku, tak vám sem vkládáme několik důležitých informací. Začínáme 1. 9. v 8 hodin ráno tak, jak jste zvyklí. Děti půjdou do školy hlavním vchodem bez přezouvání, ve škole budou do 8:45 se svými třídními učiteli a dostanou pro vás napsané všechny důležité informace. S ohledem na zpřísněná pravidla a doporučení Ministerstva zdravotnictví jsme se dohodli, že do školy můžou rodiče doprovodit prvňáčky, ostatní rodiče žádáme o vyčkání venku před budovou. Tento čas využijte na přihlášení svých dětí do školní družiny a na přihlášení obědů. 

Protože nás tento rok čeká dost novinek, rozhodli jsme se netradičně pro třídní schůzky již teď v září. Budou se konat 8. 9. od 16 hodin pro 1.stupeň a od 17 hodin pro 2. stupeň. 

Těšíme se na shledání.

Učitelé ZŠ KyselkaHodnocení žáků ve druhém pololetní školního roku 2019/2020

Hodnocení žáků 

Na základě vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, bude hodnocení žáků vycházet:

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně
docházet do školy,
b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové
vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při
vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do
školy, a
c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

S dotazy k hodnocení se obracejte na ředitelku školy Olgu Ševčíkovou, tel. číslo: 727 887 1812. stupeň - rozvrh hodin

Vážení rodiče, 
od 8. 6. můžou ve skupinách po 15 žácích do školy nastoupit i žáci druhého stupně, podmínkou je dodržení všech pravidel vydaných MŠMT. 
Po zvážení situace (zejména s ohledem na toalety a velikost školy) jsme se rozhodli, že umožníme žákům jedno setkání s každou paní učitelkou. V jednom dni bude ve škole jen jedna třída druhého stupně. 
Sraz před školou v 7:55 u venkovní učebny, kde si žáky vyzvedne vyučující. S sebou čestné prohlášení o zdravotním stavu. 
Úterý 9. 6. - šestá třída - 8 - 9:30 hod. - český jazyk
                                        10:00 - 11:30 hod. matematika
Středa 10. 6. - sedmá třída - 8 - 9:30 hod. - český jazyk
                                              10:00 - 11:30 hod. matematika
Čtvrtek 11. 6. - osmá třída - 8 - 9:30 hod. - český jazyk
                                            10:00 - 11:30 hod. matematika
Pátek 12. 6. - šestá třída - 8 - 9:30 hod. - anglický jazyk
                                          10:00 - 11:30 hod. dějepis
Pondělí 15. 6. - sedmá třída - 8 - 9:30 hod. - anglický jazyk
                                               10:00 - 11:30 hod. dějepis
Úterý 16. 6. - osmá třída - 8 - 9:30 hod. - anglický jazyk
                                         10:00 - 11:30 hod. dějepis
Středa 17. 6. - šestá třída - třídnické hodiny, odevzdávání knížek, vyklizení třídy
Čtvrtek 18. 6. - sedmá třída - třídnické hodiny, odevzdávání knížek, vyklizení třídy
Pátek 19. 6. - osmá třída - třídnické hodiny, odevzdávání knížek, vyklizení třídy

Těšíme se na září a doufejme na normální provoz. 

Učitelé ZŠ Kyselka Ředitelské volno 29. - 30. 6. 2020

Vážení rodiče, milí žáci, 

v souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a po dohodě se zřizovatelem oznamuji, že 29. a 30. 6. 2020 je ředitelské volno z důvodu DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků). Školní družina pro děti, které jsou zapsané, bude možná. Rozhodnutí o otevření ŠD bude 22. 6. podle počtu přihlášených dětí. Prosím hlaste své děti do 19. 6. v kanceláři školy nebo u vychovatelek ve školní družině. Školní družina v tomto týdnu je pouze pro děti, které teď dochází do školy.

Děkuji za pochopení.

Olga ŠevčíkováProvoz školy od 25. 5. 2020

Vážení rodiče, 
od 25. 5. budou žáci prvního stupně mít možnost dobrovolně navštěvovat školu. Po předběžném zjišťování zájmu zatím máme v plánu otevřít tři skupiny, v některých budou žáci více ročníků pohromadě. Hygienické pokyny a průběh celého vyučování je popsán v příloze "informace k provozu od 25. 5.". Jedná se o momentální stav a pokyny MŠMT, doufáme, že situace se bude i nadále zlepšovat a bude docházet k uvolňování (například co se týká nošení roušek). Děti, které budou od 25. 5. do školy chodit, musí první den donést čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. 
Přihláška je součástí Informací k provozu (prosíme odstřihnout a vyplněně a podepsané donést do  školy do 18. 5., můžete vhodit do schránky vedle hlavního vchodu). Pokud nemáte možnost tisknout, vytištěné informace i čestné prohlášení je k odebrání ve venkovní učebně za školou (můžete si vyzvednout kdykoliv, i ve večerních hodinách bez ohledu na provoz školy). Pokud máte nějaké dotazy, problém s vyzvednutím či odevzdáním přihlášky, obraťte se na třídní učitelky vašich dětí či na kancelář školy. 
Důležité info - odpolední vyučování (družina) bude pro všechny děti zdarma.
Informace k provozu 25.5.
Čestné prohlášení